Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bang khac phuc NQTW4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Long
Ngày gửi: 19h:34' 12-01-2014
Dung lượng: 44.0 KB
Số lượt tải: 21
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG MỸ THẠNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG Mỹ Thạnh, ngày 8 tháng 11 năm 2012


BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
(Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI )

- Họ và tên: HUỲNH BẢO LONG, ngày tháng năm sinh: 09/06/1980
- Ngày vào Đảng: 28/01/2011; ngày chính thức: 28/01/2012
- Chức vụ: Giáo viên
- Đơn vị công tác: Trường TH Kim Đồng
Qua kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công của bản thân, bản thân tôi xin kiểm điểm, tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 với các nội dung như sau:

1. Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, Đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp trên để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ.
a. Ưu điểm :
- Kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt Điều lệ Đảng và Nghị quyết các cấp;
- Kiên quyết bảo vệ các đúng, chống cái sai, luôn làm tròn bổn phận của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
- Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng;
- Bản thân luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước cũng như các qui định của Ngành giáo dục; không tính toán so bì hơn thua trong việc nhận nhiệm vụ;
- Quan tâm thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, sống trung thực, lành mạnh, không lãng phí, hết lòng vì nhiệm vụ chung;
- Trong cơ quan , bản thân luôn thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, luôn đoàn kết, luôn chống mọi biểu hiện bè phái, ỷ lại, luôn quan tâm, chia sẽ, gần gũi với đồng nghiệp;
- Thực hiện tốt những điều đảng viên không được làm.
b. Tồn tại :
- Chưa thành lập được thói quen học tập và nghiên cứu sâu các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị
- Bản thân chưa mạnh dạn đấu tranh chống các biểu hiện bè phái, ỷ lại
c. Nguyên nhân :
- Do còn nặng nhiều việc gia đình nên thời gian học tập và nghiên cứu sâu các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị còn hạn chế .
-Trong công tac phê binh đóng góp ý kiến xây dựng các biêu hiện sai trái còn nể nang nên chưa mạnh dạn thẳng thắn.
d. Giải pháp khắc phục :
- Bản thân cố gắng sắp xếp công việc gia đình dành nhiều thời gian và hình thanh thói quen cho việc học tập các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị .
- Cố găng mạnh dạn trong công tác phê bình chống các biểu hiện sai lệch trong công tác Đảng cũng như trong chuyên môn tại đơn vị

2. Quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.
a. Ưu điểm :
- Thành tích đã đạt: Trong năm học 2011-2012 đạt danh hiệu lao động tiên tiến
- Trong quá trình công tác tôi luôn thực hiện đúng kế hoạch của chuyên môn, của nhà trường. thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ được giao. Cố gắng hoàn thành tốt mọi công việc mà BGH giao phó.
+ Đối với công tác Đoàn: Là phó bí thư chi Đoàn trường tôi luôn gương mẫu và thực hiện tốt các kế hoạch của nhà trường và của Đoàn cấp trên. Cùng với BCH đoàn trường phấn đấu đưa Đoàn trường trở thành Đoàn vững mạnh.
+ Đối với công tác giảng dạy: Tôi luôn học hỏi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, luôn soạn bài đầy đủ thường xuyên. Không bỏ giờ bỏ tiết, bỏ buổi dạy...
- Là một đảng viên tôi thường xuyên giữ mối liên hệ chặt với chi uỷ và gương mẫu thực hiện mọi nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
b. Tồn tại, hạn chế:
- Trong giảng dạy vẫn còn một số học sinh tiếp thu bài chậm
- Việc sân bãi ở điểm phụ hẹp cũng gây khó khăn trong việc giảng dạy
- Đôi khi còn chưa linh hoạt, mềm dẻo trong giảng dạy.
- Tuy có ý thức trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhưng vẫn còn nể nang.
- Chưa mạnh dạn đề xuất tham mưu các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.
c.
 
Gửi ý kiến