Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

kế hoạch công tác HSSV 2013-2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Văn Sức
Ngày gửi: 08h:39' 13-04-2014
Dung lượng: 70.0 KB
Số lượt tải: 112
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT NHO QUAN
TRƯỜNG THCS THƯỢNG HÒA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /KH-THCSTH
Thượng Hòa, ngày 02 tháng 10 năm 2013KẾ HOẠCH
Triển khai nhiệm vụ về công tác học sinh sinh viên và
hoạt động ngoại khóa năm học 2013-2014


Căn cứ công văn số 858/SGDĐT-HSSV ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Sở GD&ĐT Ninh Bình Về việc Hướng dẫn thực hiện công tác học sinh sinh viên, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2013-2014;
Kế hoạch số 984/KH-PGDĐTcủa Phòng GD & ĐT Nho Quan ngày 01/10/2013 về việc thực hiện công tác học sinh sinh viên, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2013 - 2014;
Căn cứ vào điều kiện thực tế nhà trường, trường THCS Thượng Hòa xây dựng kế hoạch công tác học sinh sinh viên và hoạt động ngoại khóa năm học 2013-2014 như sau:
I.Nhiệm vụ trọng tâm
1. Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đúc, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị.
2.Triển khai có hiệu quả các nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong nhà trường; Tăng cường công tác giáo đục pháp luật và các qui chế, qui định về giáo dục và đào tạo, góp phần hình thành thế hệ công dân hiểu, nắm vững và tự giác chấp hành pháp luật.
3.Triển khai công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, kiềm chế và phấn đấu không còn hiện tượng bạo lực, các hành vi thiếu văn hóa trong học sinh; Tăng cường công tác giáo dục toàn diện và quản lý học sinh; Chú trọng và tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa truyên thông, lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm xã hội; Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong năm học; Chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học; Giáo dục an toàn giao thông, phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đuối nước, dịch bệnh đối với học sinh.
4. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên làm công tác đoàn công tác chủ nhiệm lớp.
II.Nhiệm vụ cụ thể
1. Công tác giáo dục tư tưởng và đạo đức cho học sinh
a. Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hô Chí Minh theo chủ đề của năm học 2013 -2014: “ Học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chỉ Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương” Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của đảng viên, giáo viên, cán bộ; đề ra những nội dung phù hợp với đối tượng học sinh.
Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức cho học sinh, tích cực tìm hiểu và tham dự Cuộc thi trực tuyến “Tuôi tré học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
b. Tăng cường công tác tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt, tính gương mẫu của giáo viên và học sinh, trong và ngoài trường để mọi người học tập; tiêp tục tuyên truyền nhật ký của một số anh hùng liệt sỹ trong các cuộc kháng chiên cứu nước: Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Nhật ký “Mãi mãi Tuổi hai mươi” của liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc, Nhật ký “Thể hệ Hồ Chí Mình” của liệt sỹ Lê Thị Thiên và Nhật ký “Khát vọng Sống và Yêu” của liệt sỳ Bùi Kim Đỉnh..., bổ sung vào tủ sách tại thư viện nhà trường để học sinh tham khảo, học tập,
Triển khai tuyên truyền, giáo dục về các tấm gương tiêu biểu, hy sinh quả cảm quên mình cứu các em nhỏ và cứu người của học sinh, sinh viên và thanh niên dũng cảm như: Học sinh Nguyễn Văn Nam, lớp 12T7, Trường THPT Đô Lương 1 tỉnh Nghệ An; Học sinh Lê Văn Được, lớp 9A, trường THCS Thanh Ngọc, Nghệ An; Anh Trân Hừu Hiệp, 25 tuổi đã quên mình cứu người tại bến Cân Giờ, Tp. Hồ Chí Minh.
c. Tiếp tục triển khai và đưa các nội dung về xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thành các hoạt động thường xuyên của nhà trường.
d. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
 
Gửi ý kiến