Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

tờ trình đề nghị thành lập Hội đồng xét TN THCS năm 2013 - 2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phan Văn Diễn
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:33' 07-09-2015
Dung lượng: 52.0 KB
Số lượt tải: 116
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

Số: 10 /TTr- LTR
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Đạ Tông, ngày 28 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị thành lập Hội đồng xét Tốt nghiệp
Năm học 2013 – 2014
Kính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tạo Đam Rông
Căn cứ công văn số: 46/PGD&ĐT ngày 02/04/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đam Rông về việc hướng dẫn tổ chức xét tốt nghiệp THCS năm học 2013 – 2014.
Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở;
Nay trường THCS Liêng Trang lập tờ trình và danh sách đề nghị thành lập hội đồng xét Tốt nghiệp THCS năm học 2013 - 2014 như sau:
Tổng số thí sinh dự xét TN THCS: 157 em (Học sinh: Bổ túc, Phổ cập, Tự do: không có)
Danh sách đề nghị thành lập hội đồng:
STT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
Ghi chú

1
Phan Văn Diễn
Hiệu trưởng
Chủ tịch HĐ


2
Nguyễn Thị Mộng Trinh
Phó Hiệu trưởng
Phó CTHĐ


3
Phạm Thị Hương
Tổ trưởng
Thư Ký


4
Đỗ Thừa Trí
Tổ trưởng
Ủy viên


5
Trần Thị Ngọc Hiếu
Tổ trưởng
Ủy viên


6
Hoàng Thị Minh Ngọc
Tổ trưởng
Ủy viên


7
Võ Thị Kim Sen
Tổ trưởng
Ủy viên


8
Nguyễn Gia Min
Trưởng BTTND
Ủy viên


9
Nguyễn Thị Xuân
Tổng PT Đội
Ủy viên


10
Ngũ Thị Thuận
GVCN
Ủy viên


11
Bùi Thị Thúy Huệ
GVCN
Ủy viên


12
Nguyễn Quỳnh Thư
GVCN
Ủy viên


13
Nguyễn Huy Du
GVCN
Ủy viên


14
Chu Xuân Thái
GVCN
Ủy viên


Danh sách này có 14 người
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
PGD ( báo cáo)
Lưu VT

Avatar

tờ trình đề nghị thành lập Hội đồng xét TN THCS năm 2013 - 2014

 
Gửi ý kiến