Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Hướng dẫn quy trình thực hiện cập nhật hồ sơ, biểu mẫu PCGD online

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phòng Giáo dục
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:32' 03-11-2014
Dung lượng: 76.0 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN ĐAM RÔNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
________________

Số: 270/PGD&ĐT
V/v: Hướng dẫn thực hiện quy trình các bước cập nhật hồ sơ PCGD online năm 2014
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________________________________

Đam Rông, ngày 03 tháng 11 năm 2014


Kính gửi: Các đơn vị trường học trực thuộc

Căn cứ công văn số 233/PGD&ĐT ngày 10/10/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đam Rông về việc hướng dẫn nhiệm vụ, công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ;
Căn cứ kết quả thống kê trên hệ phống phần mềm phổ cập giáo dục online của đơn vị các xã;
Thực hiện việc thống kê, báo cáo số liệu phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và công tác xóa mù chữ trên hệ thống phần mềm phổ cập giáo dục online; Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị làm đầu mối và các đơn vị trường học thực hiện quy trình các bước như sau:
I. Thực hiện phân quyền cập nhật, thống kê
Các đơn vị trường học được giao nhiệm vụ làm đầu mối cần thực hiện phân quyền cho các đơn vị trường học MN, TH, THCS trong cùng xã, để thực hiện đăng nhập, thống kê theo các biểu mẫu của từng cấp học, từng đơn vị trường (thực hiện tại cột “Danh mục → nhóm người dùng → người dùng” tạo tên đăng nhập và mật khẩu cho các đơn vị trường).
Mỗi đơn vị trường cần đăng nhập hệ thống theo phân quyền, để thực hiện cập nhật thống kê các biểu mẫu, kiểm tra độ chính xác của số liệu và cập nhật thông tin theo các biểu mẫu quy định.
II. Thực hiện cập nhật thống kê các biểu mẫu
1. Đối với các trường Mầm non
Vào cột “Thống kê” → “Mầm non” → thực hiện các biểu mẫu từ 1 → 6, cụ thể như sau:
1.1. Đối với M1 – Thống kê trẻ từ 0 → 5 tuổi, sau khi cửa sổ hiện ra thì nhấp chuột vào mục “cập nhật thống kê” để cập nhật số liệu.
1.2. Đối với M2 – Thống kê đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, sau khi cửa sổ hiện ra thì nhấp chuột vào các ô để cập nhật số liệu, sau đó nhấp chuột vào nút lưu, để lưu lại, sau đó xuất ra để ký duyệt biểu mẫu.
1.3. Đối với thống kê tiêu chuẩn phòng học, cơ sở vật chất – thực hiện quy trình như (M2).
1.4. Đối với danh sách học sinh đang học tại trường, các đơn vị kiểm tra độ chính xác và xuất ra để lưu hồ sơ.
1.5. Đối với báo cáo tài chính - thực hiện quy trình như (M2), sau đó lưu lại và xuất ra để lưu hồ sơ.
1.6. Đối với sổ theo dõi phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, các đơn vị xuất theo thôn để in ra, đóng thành cuốn sổ.
2. Đối với các trường Tiểu học
Vào cột “Thống kê” → “Tiểu học” → thực hiện các biểu mẫu từ 1 → 10, cụ thể như sau:
2.1. Đối với M1 – Thống kê trẻ em từ 6 → 14 tuổi, sau khi cửa sổ hiện ra thì nhấp chuột vào mục “cập nhật thống kê” để cập nhật số liệu (cập nhật theo từng thôn, sau đó cập nhật toàn xã).
2.2. Đối với M2 – Thống kê đội ngũ giáo viên tiểu học, sau khi cửa sổ hiện ra thì nhấp chuột vào các ô tương ứng của trường mình, để cập nhật số liệu, sau đó nhấp chuột vào nút lưu, để lưu lại. Đơn vị trường Tiểu học được giao làm đầu mối tổng hợp toàn xã thực hiện xuất ra để in và ký duyệt biểu mẫu.
2.3. Đối với thống kê cơ sở vật chất – thực hiện quy trình như (M2).
2.4. Phân tích số liệu học sinh đang học ngoài xã (nếu có), thì đơn vị trường Tiểu học được giao làm đầu mối tổng hợp toàn xã thực hiện xuất ra để in và ký duyệt biểu mẫu.
2.5. Phân tích số liệu học sinh ngoài xã đang học tại trường (nếu có), đơn vị trường nào có học sinh thì đơn vị đó thực hiện xuất ra để in và ký duyệt biểu mẫu.
2.6. Đối với danh sách học sinh đang học tại trường, các đơn vị kiểm tra độ chính xác và xuất ra để lưu hồ sơ.
2.7. Danh sách trẻ em trong độ tuổi 6 → 14 chưa đi học và bỏ học các đơn vị trường học xuất theo thôn để in ra,
Avatar

Hướng dẫn quy trình thực hiện cập nhật hồ sơ, biểu mẫu PCGD online

 
Gửi ý kiến