Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Báo cáo công tác phổ cập giáo dục cấp xã

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:53' 03-09-2015
Dung lượng: 118.0 KB
Số lượt tải: 1542
Số lượt thích: 3 người (Hứa Thu Hà, Mai Hải Đăng, Nguyễn Thị Náy)
UBND XÃ ĐẠ M’RÔNG
BAN CHỈ ĐẠO PHỔ CẬP GIÁO DỤC

Số: /BC-BCĐPC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đạ Tông, ngày 30 tháng 10 năm 2014BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU
PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ
Năm 2014

Căn cứ nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/03/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
Căn cứ công văn số 486/BGDĐT-KHTC ngày 10/09/2014 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc triển khai nhập liệu, duy trì hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục xóa mù chữ;
Căn cứ Kế hoạch số 1611/SGD&ĐT ngày 11/09/2014 của Sở giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc triển khai nhiệm vụ, công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2014;
Căn cứ công văn số 233/PGD&ĐT ngày 10/10/2014 của Phòng GD&ĐT huyện Đam Rông về việc Hướng dẫn nhiệm vụ, công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ;
Thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục của địa phương, Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục THCS xã Đạ Tông báo cáo quá trình thực hiện các mục tiêu phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2014 như sau:

Phần thứ nhất
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐỊA LÝ, KINH TẾ - XÃ HỘI,
TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG VĂN HÓA, GIÁO DỤC

I. Đặc điểm tình hình.
1. Đặc điểm về địa lý, kinh tế - xã hội.
Xã Đạ Tông là một xã vùng sâu vùng xa, đã được hình thành và phát triển trong nhiều năm, chính thức từ năm 2005, trước năm 2005 là xã Đầm Ròn. Xã Đạ Tông có tổng diện tích tự nhiên 14353.38 ha giáp danh với 03 xã và 01 tỉnh đó là:
+ Phía Đông giáp xã Đạ Long;
+ Phía Nam giáp Rô Men;
+ Phía Tây giáp xã Đạ M’rông;
+ Phía Bắc giáp Đắk Lắk;
- Đặc điểm về kinh tế - xã hội:
Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội: Đời sống của người dân chủ yếu dựa vào phát triển kinh tế nông nghiệp là chính. Trình độ văn hoá của nhân dân còn thấp, chưa chuyển biến theo kịp xu thế phát triển chung của xã hội do đó mức sống của nhân dân còn thấp, Bình quân lương thực đầu người: 1150kg/người/năm. Hiện tại xã Đạ Tông có dân cư phân bố rải rác ở các vùng khác nhau có số hộ dân là 1253 tổng số dân là 7056 nhân khẩu nhân khẩu, gồm 09 thôn có 02 dân tộc chính là Cil và M’Nông theo 02 đạo chính là Thiên chúa giáo và Tin lành. Dân tộc thiểu số chiếm trên 92,6% dân số, trình độ dân trí thấp, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, điều kiện sản xuất thô sơ chưa áp dụng đại trà về các tiến bộ KHKT đa số là dân tộc bản địa gốc Tây Nguyên (dân tộc Cil, M’nông).
Nhờ có đường lối sáng suốt đúng đắn của Đảng các cấp, với sự đoàn kết nhất trí cao của cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong toàn xã, kết hợp với sự chịu thương chịu khó cần cù lao động sản xuất của nhân dân trong xã là những yếu tố cơ bản thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững và ổn định.
2. Đặc điểm về truyền thống cách mạng, văn hóa, giáo dục
Ban văn hoá xã phối hợp với các ban, ngành liên quan của xã cũng như cấp trên tổ chức nhiều mặt hoạt động như tuyên truyền phổ biến các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cũng như phản ảnh tình hình KTXH- ANQP của địa phương. Hình thức tuyên truyền bằng âm thanh loa máy, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền vào các ngày lễ hội như ngày 03/2 thành lập Đảng CSVN; ngày 26/3 ngày thành lập Đoàn TNCSHCM, ngày 30/4 ngày giải phóng Miền Nam; ngày 19/5 ngày sinh nhật Bác, tiếp đón các đoàn thanh tra kiểm tra. . . . và các ngày lễ lớn trong năm. Đặc biệt là công tác tuyên truyền nhân dân thực hiện nếp sống văn hoá mới ở địa phương và các hoạt động bổ ích khác luôn được nhân dân hưởng ứng.
Về công tác xây dựng gia đình văn hoá: toàn xã có : 992 hộ được công nhận gia đình văn hoá đạt tiêu chuẩn văn hoá, đến nay toàn xã đã công nhận 09 thôn được công nhận thôn buôn văn hoá và 01 thôn cấp trên thẩm định xây dựng quy ước là thôn văn hoá, phong trào hoạt động văn hoá văn nghệ TDTT đã được nhân dân hưởng ứng nhiệt
Avatar
TÀI LIỆU TÍNH PHÍ VỚ VẨN
 
Gửi ý kiến