Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Biên bản kiểm tra công tác phổ cập giáo dục năm 2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phan Văn Diễn
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:13' 24-02-2016
Dung lượng: 48.5 KB
Số lượt tải: 1086
Số lượt thích: 0 người
BAN CHỈ ĐẠO PHỔ CẬP
XÃ ĐẠ TÔNG

ĐOÀN KIỂM TRA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đạ Tông, ngày 28 tháng 10 năm 2014


BIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA
CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ
XÃ ĐẠ TÔNG NĂM 2014

Thực hiện Quyết định số: 103/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2014 của UBND xã Đạ Tông V/v: Thành lập Đoàn tự kiểm tra công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ xã Đạ Tông năm 2014.
Hôm nay ngày 28 tháng 10 năm 2014, tại Trường THCS Liêng Trang.
Đoàn kiểm tra của UBND xã Đạ Tông tiến hành làm việc với Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục THCS xã Đạ Tông.
* Thành phần :
- Đoàn kiểm tra: Thành phần như Quyết định.
- Đại diện đơn vị được kiểm tra gồm:
1. Ông:
Phan Văn Diễn
HT THCS Liêng Trang

2. Bà
Nguyễn Thị Hoài
Cán bộ làm công tác phổ cập

Sau khi đoàn thông qua quyết định. Ban chỉ đạo phổ cập xã đánh giá về công tác phổ cập giáo dục Trung học cơ sở của xã sau đó đoàn tiến hành kiểm tra
I. Nội dung kiểm tra :
1. Hồ sơ phổ cập bao gồm:
- Phiếu điều tra hộ gia đình.
- Sổ phổ cập THCS theo độ tuổi.
- Sổ đăng bộ THCS.
- Danh sách học sinh đang học tại trường.
- Danh sách tốt nghiệp TH, THCS và tốt nghiệp ngoài xã.
- Danh sách học sinh chuyển đi chuyển đến.
- Danh sách học sinh học ngoài xã.
- Danh sách tổng hợp tình hình số liwwụ công tác chống mù chữ.
- Danh sách tổng hợp kết quả xóa mù chữ.
- Danh sách thống kê người mù chữ trong các độ tuổi.
- Danh sách thống kê hiện trạng mù chữ mức 1.
- Danh sách thống kê hiện trạng mù chữ mức 2.
- Danh sách thống kê kết quả học xóa mù chữ mức 1.
- Danh sách thống kê kết quả học xóa mù chữ mức 2.
2. Số liệu:
- Tổng số trẻ 6 tuổi trên địa bàn: 158 em.
- Số trẻ 6 tuổi vào học lớp 1: 157 em. tỉ lệ 99,4%.
- Tổng số trẻ 11 – 14 tuổi trên địa bàn: 832 em.
- Số trẻ 11 – 14 tuổi TNTH: 730 em tỉ lệ: 87,7%.
- Số trẻ HTCTTH năm học 13-14: 204 em
- Số trẻ HTCTTH vào học lớp 6 (2 hệ) năm học (13-14): 170 tỉ lệ: 83,3%.
- Tổng số HS lớp 9 năm học (13-14): 173 em
- Số HS TNTHCS (2 hệ) năm học (13-14): 162 tỉ lệ: 93,6 %
- Tổng số thanh thiếu niên (15 – 18) tuổi trên địa bàn: 632 em.
- Số thanh thiếu niên (15 – 18) tuổi TN THCS: 448 em.
- Tỉ lệ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở: 70,9%
II. Kiểm tra độ tin cậy của số liệu:
1. Hồ sơ đề nghị công nhận của xã:
Hồ sơ đầy đủ, sạch sẽ, sắp xếp khoa học.
2. Các biểu mẫu thống kê:
Thống kê đầy đủ, khớp với phiếu điều tra và sổ phổ cập.
3. Sổ phổ cập Tiểu học đúng độ tuổi:
Đầy đủ, trùng khớp với phiếu điều tra.
4. Sổ phổ cập THCS:
Đầy đủ, chính xác, đúng đọ tuổi, theo qui định, trùng khớp với phiếu điều tra.
5. Sổ đăng bộ:
Cập nhật thông tin đầy đủ, có ký duyệt của hiệu trưởng nhà trường.
6. Phiếu điều tra:
Cập nhật đầy đủ thông tin, in rõ rang sạch đẹp.
7. Danh sách TN TH 2009-2010 đến nay và danh sách TNTHCS từ 2009-2010 đến nay:
Có đầy đủ danh sách tốt nghiệp TH và THCS các năm từ năm 2009-2010 đến nay.
8. Sổ theo dõi tổng hợp:
Có đầy đủ các tập văn bản chỉ đạo các cấp.


III. Đánh giá kết quả kiểm tra:
1. Nhận xét chung:
Kết luận:
Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/03/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, đoàn kiểm tra kết luận:
Qua việc kiểm tra hồ sơ đơn vị trường THCS Liêng Trang: Hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Hồ sơ được săp xếp gọn gàng, khoa học, rõ ràng, đủ số liệu để công nhận duy trì kết quả phổ cập THCS năm
Avatar

Biên bản kiểm tra công tác phổ cập giáo dục năm 2014

 
Gửi ý kiến