Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Mẫu biên bản kiểm tra nội bộ về Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:33' 20-10-2015
Dung lượng: 32.0 KB
Số lượt tải: 66
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


……….., ngày ……tháng …năm 20..


BIÊN BẢN KIỂM TRA
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

Họ và tên giáo viên :………………………………………………
Chủ nhiệm lớp :.................... Đơn vị : ...........................................
 
KẾT QUẢ KIỂM TRA .
I.Kiểm tra hồ sơ giáo án:
Nhận xét ưu điển – Tồn tại hồ sơ giáo án.
Ưu điểm:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tồn tại :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Triển khai thực hiện các hoạt động.
1. Nội dung – hình thức tổ chức.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Kết quả đạt được:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
3. Nhận xét ưu điểm – tồn tại:
Ưu điểm. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
Tồn tại.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
Xếp loại: ..................................

Người được kiểm tra
(Ký và ghi họ tên)

Người kiểm tra
(Ký và ghi họ tên)Avatar

Mẫu biên bản kiểm tra nội bộ về Hoạt động ngoài giờ lên lớp

 
Gửi ý kiến