Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

QUYẾT ĐỊNH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Hương Giang
Ngày gửi: 22h:44' 03-11-2015
Dung lượng: 35.0 KB
Số lượt tải: 26
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD &ĐT PHÚ LỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN LỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xuân Lộc, ngày tháng 9 năm 2015

Số: /QĐ-THXLĐỊNH
v/v Phân công cán bộ phụ trách Y tế học đường
Trường Tiểu học Xuân Lộc
Năm học 2015-2016


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN LỘC

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ Trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ Thông tư 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế Quy định các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
- Căn cứ vào Kế hoạch và nhiệm vụ năm học của Nhà trường;
- Xét yêu cầu công tác và khả năng của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trường Tiểu học Xuân Lộc gồm các ông, bà có tên sau đây:
1/. Ông Phan Minh Hòa – Hiệu trưởng –trưởng ban
2/. Bà Hồ Thị Tuyết Na – Cán bộ Y tế – Phó ban trực
3/. Ông Lê Văn Thắng – phó Hiệu trưởng – Trưởng ban
4/. Bà Lê Thị Thanh – Tổ trưởng chuyên môn Tổ 1 – Ủy viên
5/. Bà Nguyễn Hoài Anh – Tổ trưởng chuyên môn Tổ 2,3 – Ủy viên
6/. Bà Trần Thị Loan – Tổ trưởng chuyên môn Tổ 4,5 – Ủy viên
7/. Bà Nguyễn Thị Mộng Phương – Kế toán – Ủy viên
8/. Ông Nguyễn Chí Thanh – NV bảo vệ - Ủy viên
Điều 2: Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trường Tiểu học Xuân Lộc có nhiệm vụ phối hợp với các bộ phận khác trong nhà trường thực hiện kế hoạch tăng cường phòng chống dịch bệnh trong trường học.
Điều 3: Bộ phận Hành chính, bộ phận Tài vụ và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
-Như Điều 3;
-Lưu VT, LĐ.Phan Minh Hòa
 
Gửi ý kiến