Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

hoa 9

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Minh Quốc (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:53' 20-01-2016
Dung lượng: 6.2 MB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
GIÁO VIÊN DẠY GIỎI MÔN HÓA HỌC
Giáo viên dự thi: Hồ Minh Quốc
Trường: PTDT NT Tây Giang

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ HỘI THI
KIỂM TRA BÀI CŨ
LỊCH SỬ RA ĐỜI BẢNG TUẦN HOÀN.
Từ trước công nguyên cho đến thế kỷ 18, người ta đã biết 63 nguyên tố hoá
học.
Các nhà khoa học tập trung vào nghiên cứu và xuất hiện nhiều công trình nghiên
cứu tiêu biểu như:
BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN DẠNG VIÊN BI
BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN DẠNG XOÁY CHÔN ỐC
BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN DẠNG THIÊN HÀ.
BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN DẠNG CHÌA KHOÁ
Ngay từ khi tham dự Đại hội quốc tế của Đức năm 1860. Men-đê-lê-ép bắt đầu nghiên cứu, phân loại, sắp xếp 63 nguyên tố theo quy luật nhất định. Ông đã kế thừa và phát triển các công trình khoa học đó và sau gần 10 năm;
Năm 1869 ông đã công bố công trình của mình. Để ghi nhớ công ơn của ông, người ta đặt tên bảng tuần hoàn hoá học là bảng tuần hoàn Men-đê-lê-ép.
Bút tích của Mendeleev
SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC
NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC
Tiết 39 - Bài 31
Tiết 39: Bài 31: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn:
Men-đê-lê-ép 1834 - 1907
Sắp xếp theo chiều tăng dần của nguyên tử khối.
52
Te
Telu
128
53
I
Iot
127
83
Bi
Bitmut
209
84
Po
Poloni
209
Tiết 39: Bài 31: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
Tiết 39: Bài 31: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
Điện tích hạt nhân
I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn:
- Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử
II. Cấu tạo bảng tuần hoàn:
Đến nay bảng tuần hoàn được sắp xếp theo cách nào ?
Tiết 39: Bài 31: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
13
Al
Nhôm
27
Tiết 39: Bài 31: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn:
II. Cấu tạo bảng tuần hoàn:
1. Ô nguyên tố:
TIẾT 39: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
13
Al
Nhôm
27
Nhìn vào ô nguyên tố Nhôm cho ta biết thông tin gì ?
Tiết 39: Bài 31: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
- Ô nguyên tố
Kí hiệu hóa học
Nguyên tử khối
Tên nguyên tố
Số hiệu nguyên tử
Ví dụ:
Ô số 16
I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn:
II. Cấu tạo bảng tuần hoàn:
1. Ô nguyên tố:
Tiết 39: Bài 31: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
16
S
Lưu huỳnh
32
Tiết 39: Bài 31: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
16
S
Lưu huỳnh
32
? Em có nhận xét gì về mối quan hệ:
+ Số hiệu nguyên tử với số đơn vị điện tích hạt nhân
+ Số hiệu nguyên tử với số electron
+ Số hiệu nguyên tử với số thứ tự ô nguyên tố.
Lưu huỳnh ở ô số 16, điện tích
hạt nhân 16+, số electron bằng 16
Tiết 39: Bài 31: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
- Ô nguyên tố
Kí hiệu hóa học
Nguyên tử khối
Tên nguyên tố
Số hiệu nguyên tử
- Số hiệu nguyên tử = số đơn vị điện tích hạt nhân = số electron = số thứ tự
I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
II. Cấu tạo bảng tuần hoàn
1. Ô nguyên tố
Tiết 39: Bài 31: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
? Hãy điền vào chỗ trống cho thích hợp:

8
O
Oxi
16
8
Oxi
8 +
8
O
16
HOẠT ĐỘNG NHÓM (2 PHÚT)
2. Chu kì:
I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
II. Cấu tạo bảng tuần hoàn
1. Ô nguyên tố
Tiết 39: Bài 31: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
Quan sát bảng tuần hoàn!
- Chu kì là một hàng ngang các NTHH.
? Bảng tuần hoàn có bào nhiêu chu kì ?
- Bảng tuần hoàn có 7 chu kì
Tiết 39: Bài 31: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
II. Cấu tạo bảng tuần hoàn
1. Ô nguyên tố
2. Chu kì
Cho biết điện tích hạt nhân của các nguyên tố trong chu kì 2 ?
10+
9+
8+
7+
6+
5+
4+
3+
Tiết 39: Bài 31: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
2. Chu kì:
I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
II. Cấu tạo bảng tuần hoàn
1. Ô nguyên tố
Tiết 39: Bài 31: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
? Vậy chu kì là gì?
? Có bao nhiêu chu kì?
- Chu kì là dãy các nguyên tố được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.
- Có 7 chu kì
2. Chu kì:
I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
II. Cấu tạo bảng tuần hoàn
1. Ô nguyên tố
Tiết 39: Bài 31: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
- Ví dụ: Chu kì 3
2. Chu kì:
I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
II. Cấu tạo bảng tuần hoàn
1. Ô nguyên tố
Tiết 39: Bài 31: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
- Ví dụ: Chu kì 3
+Có 8 nguyên tố
+ Điện tích hạt nhân tăng dần từ 11+ (Na) đến 18 + (Ar)
+ Có bao nhiêu nguyên tố?
+ Điện tích hạt nhân như thế nào?
TIẾT 39: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
II. Cấu tạo bảng tuần hoàn
1. Ô nguyên tố
2. Chu kì
3. Nhóm
Quan sát bảng tuần hoàn!
Tiết 39: Bài 31: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
- Nhóm là một hàng dọc các NTHH.
? Bảng tuần hoàn có bào nhiêu nhóm ?
- Bảng tuần hoàn có 8 nhóm
Điện tích hạt nhân của các nguyên tố từ trên xuống dưới?
I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn:
II. Cấu tạo bảng tuần hoàn:
1. Ô nguyên tố:
2. Chu kì:
3. Nhóm:
Tính chất của các nguyên tố trong nhóm như thế nào?
Tiết 39: Bài 31: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
- Nhóm gồm các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có tính chất tương tự nhau, được xếp thành cột theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.
Nhóm là gì ?
- Gồm 8 nhóm
Có bao nhiêu nhóm?
I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn:
II. Cấu tạo bảng tuần hoàn:
1. Ô nguyên tố:
2. Chu kì:
3. Nhóm:
Tiết 39: Bài 31: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
+ Tính chất: Kim loại (Phi kim)
- Ví dụ: Nhóm VII
+Có tính Phi kim
+ Điện tích hạt nhân tăng dần từ 9+ (F) đến 85 + (At)
+ Điện tích hạt nhân
I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn:
II. Cấu tạo bảng tuần hoàn:
1. Ô nguyên tố:
2. Chu kì:
3. Nhóm:
Tiết 39: Bài 31: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
Bài tập cũng cố
Trò chơi ghi nhớ
Lớp chia là 2 đội chơi mỗi đội 4 bạn
ĐỘI A ( tổ một 2 bạn, tổ hai 2 bạn)
ĐỘI B ( tổ một 2 bạn, tổ hai 2 bạn)
Quan sát bảng tuần hoàn trong 30 giây và yêu cầu trò chơi là chọn lựa phiếu thích hợp hoàn thành bảng còn trống thể hiện cấu tạo bảng tuần hoàn
Lần lượt từng bạn của mỗi đội lên chọn và dán vào ô thích hợp, bạn thứ nhất xong thì bạn thứ hai lên làm và như thế cho đến hết thời gian.
Thời gian là 3 phút đội nào hoàn thành xong trước đúng nhiều hơn là chiến thắng.
O
2
Natri
11
Ca
II
Trò chơi ghi nhớ
Oxi
O
8+
VI
2
Na
Natri
11
11+
3
Canxi
Ca
20
II
4
I
Trò chơi ghi nhớ
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ.
Làm bài tập: 1;3 /SGK-T101

2) Đọc trước phần
+ Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng
tuần hoàn.
+ ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH
No_avatar

Hình ảnh minh hoa sinh động hấp dẫn quá thầy ạ

 

 

chung cư eurowindow

bán căn hộ icid complex

dự án emerald

the k park hà đông

 
Gửi ý kiến