Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Triet hoc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Minh Chiến
Ngày gửi: 01h:48' 11-03-2016
Dung lượng: 35.0 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯỢNG
BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - QS –TD
ĐẤP ÁN THI MÔN TRIẾT HỌC
ĐỐI TƯỢNG SINH VIÊN HỌC KỲ PHỤ KHÓA 2007

ĐỀ 1

Câu 1: ( 5 đ)
Định nghĩa vật chất của Lênin
Định nghĩa ý thức theo quan điểm triết học Mác – Lênin
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.
+ Vật chất quyết định ý thức
+ Ý thức tác động trở lại đối với vật chất
Ý nghĩa phương pháp luân
Liên hệ với bản thân trong quá trình học tập và lao động
Câu 2: ( 5 đ)
+ Phạm trù thực tiễn: Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động vật chất có mục địch mang tính lịch sử -xã hội của con người nhằm cải biến tự nhiên và xã hội.
+ Bản chất của nhận thức: nhận thức là quá trình phản ánh tích cực, tự giác và sáng tạo thế giới khách quan vào bộ óc người trên cơ sở thực tiễn.
- Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức:
+ Thực tiễn là cơ sở và nguồn gốc của nhận thức.
+ Thực tiễn là động lực của nhận thức và mục đích của nhận thức.
+ Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý.
- Ý nghĩa phương pháp luận và liên hệ với thực tiễn:
+ Trong nhận thức đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn quán triệt quan điểm thực tiễn.
+ Việc nghiên cứu lý luận phải liên hệ với thực tiễn, học đi đôi với hành.
+ Liên hệ với quá trình học tập và lao động của bản thân.

ĐỀ 2
Câu 1: Mối quan hệ biện chứng giữa tất nhiên và ngẫu nhiên – ý nghĩa phương pháp luận và liên hệ. ( 5 đ)
+ Khái niệm tất nhiên: Tất nhiên là cái do những nguyên nhân cơ bản bên trong của kết cấu vật chất quyết định và trong những điều kiện nhất định nó phải xảy ra như thế chứ không thể khác được.
+ Khái niệm ngẫu nhiên: Ngẫu nhiên là cái không do mối liên hệ bản chất, bên trong kết cấu vật chất, bên trong sự vật quyết định mà do các nhân tố bên ngoài, do sự ngẫu hợp nhiều hoàn cảnh bên ngoài quyết định. Do đó nó có thể xuất hiện, có thể không xuất hiện, có thể xuất hiện như thế này, hoặc có thể xuất hiện như thế khác.
- Mối quan hệ biện chứng giữa tất nhiên và ngẫu nhiên: (2 đ)
+ Tất nhiên và ngẫu nhiên đều tồn tại khách quan, độc lập với ý thức của con người và đều có vị trí nhất định đối với sự phát triển của sự vật. Trong quá trình phát triển của sự vật không phải chỉ có cái tất nhiên mới đống vai trò quan trọng mà cả tất nhiên và ngẫu nhiên đều có vai trò quan trọng. Nếu cái tất nhiên có nhiều tác dụng chi phối sự phát triển của sự vật thì cái ngẫu nhiên có tác dụng chi phối sự phát triển của sự vật diễn ra nhanh hoặc chậm.
+ Tất nhiên và ngẫu nhiên đều tồn tại, nhưng chúng không tồn tại biệt lập dưới dạng thuần túy cũng như không có cái ngẫu nhiên thuần túy. Cái tất nhiên bao giờ cũng thể hiện sự tồn tại của mình thông qua vô số cái ngẫu nhiên. Còn cái ngẫu nhiên là hình thức biểu hiện của cái tất nhiên, đồng thời là cái bổ sung cho cái tất nhiên.
+ Tất nhiên và ngẫu nhiên có thể chuyển hóa cho nhau. Tất nhiên và ngẫu nhiên không nằm nguyên ở trạng thái cũ mà thay đổi cùng với sự thay đổi của sự vật và trong những điều kiện nhất định tất nhiên có thể chuyển hóa thành ngẫu nhiên và ngược lại.
- Ý nghĩa phương pháp luận:
+ Trong hoạt động thực tiễn chúng ta phải dựa vào cái tất nhiên mà không thể dựa vào cái ngẫu nhiên, nhưng cũng không hoàn toàn bỏ qua cái ngẫu nhiên.
+ Trong hoạt động thực tiễn ngoài phương án chính, còn có phương án dự phòng để chủ động đáp ứng những cái ngẫu nhiên có thể xảy ra.
+ Liên hệ với thực tiễn
Câu 2: Thực tiễn – Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức- ý nghĩa phương pháp luận và liên hệ thực tiễn: ( 5 đ)
+ Phạm trù thực tiễn: Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động vật chất có mục địch mang tính lịch sử -xã hội của con người nhằm cải biến tự nhiên và xã hội.
+ Bản chất của nhận thức: nhận thức là quá trình phản ánh tích cực, tự giác và sáng tạo thế giới khách quan vào bộ óc người trên cơ sở thực tiễn.
- Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức:
+ Thực tiễn là cơ sở và nguồn gốc của nhận thức.
+ Thực tiễn là động lực của nhận thức và mục đích của nhận thức.
+ Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý.
- Ý nghĩa phương pháp luận
 
Gửi ý kiến