Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

biên bản

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: bao cáo Vnen
Người gửi: Nguyễn Thị Thủy
Ngày gửi: 14h:40' 08-07-2016
Dung lượng: 58.0 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN KRÔNG NÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN BÉ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: / BC  - NVB     Đức Xuyên, ngày 14 tháng 4 năm 2016
                                           
BÁO CÁO 
(V/v thực hiện triển khai Mô hình trường học mới Việt Nam ở tiểu học).

Kính gửi : Lãnh đạo Phòng giáo dục huyện Krông Nô.

Thực hiện theo công văn số 431/SGD Đ- GDTH V/v thực hiện hướng dẫn tổng kết dự án và thực hiện triển khai Mô hình trường học mới Việt Nam ở tiểu học từ năm học 2015 - 2016
Trường tiểu học Nguyễn Văn Bé báo cáo việc thực hiện triển khai mô hình trường học mới trong năm học 2015-2016 . Qua một năm giảng dạy trường đã đúc rút được một số kinh nghiệm sau:
I/Những kinh nghiệm trong quá trình triển khai Mô hình VNen: 1. Công tác tổ chức dạy học:
Nhà trường đã thực hiện tốt tinh thần các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT và các chương trình tập huấn về tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) và các văn bản , tài liệu hướng dẫn học.
1.1.Về hình thức tổ chức dạy học:
Tổ chức dạy học theo hường lấy học sinh làm trung tâm, do vậy việc bố trí học sinh/lớp đảm bảo tỉ lệ bình quân 28 học sinh/lớp. Học 02 buổi/ngày (9 buổi/tuần). Mỗi lớp 1 phòng học độc lập với đầy đủ trang thiết bị cần thiết, huy động từ nguồn hỗ trợ của phụ huynh
Sắp xếp bàn ghế theo từng nhóm, mỗi nhóm từ 4 đến 6 học sinh.
  Lớp có Hội đồng tự quản, được rèn luyện các kỹ năng, thói quen trong các hoạt động tự quản.
Lớp học được trang trí: góc học tập, hộp thư, sơ đồ cộng đồng, theo dõi chuyên cần, nội qui lớp học, trưng bày sản phẩm, bảng thi đua...
Giáo viên và học sinh được trang bị tài liệu dạy và học, có tủ, kệ tại lớp để chưng bày sách vở, phương tiện dạy học hợp lý.
1.2. Về nội dung dạy và học:
 - Tổ chức phân nhóm học sinh và rèn nề nếp học tập, kĩ năng điều hành của Hội đồng tự quản, nhóm trưởng ... ngay từ đầu năm học.
- Thực hiện nghiêm túc mọi sự chỉ đạo của nhà trường và của tổ chuyên môn về chương trình mới VNEN: Thực hiện theo 5 bước giảng dạy và 10 bước học tập của học sinh, điều chỉnh nội dung, hình thức học tập phù hợp với đặc điểm tình hình học sinh/lớp; đo tiến độ học tập, chất lượng học học tập bao gồm kiến thước, kỹ năng và phẩm chất đúng tình thần đã được tập huấn.
Thường xuyên đầu tư, nghiên cứu tài liệu (như: lô gô, câu lệnh, ngữ liệu,  ...) để thống nhất trong tổ về cách điều chỉnh cho phù hợp. Đồng thời hiểu ý của tài liệu và nắm chắc nội dung bài dạy để linh hoạt, sáng tạo trong sử dụng tài liệu, hướng dẫn học tập phù hợp với đối tượng học sinh của lớp và đặc điểm của tiết học.
Làm tốt công tác tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới. Thường xuyên sử dụng các công cụ hỗ trợ học tập được trang trí ở trên lớp (Bảng thi đua, hộp thư vui, hộp thư cá nhân ...) vào quá trình học tập nhằm gây hứng thú học tập cho HS và tạo không khí lớp học thoải mái
Phát huy vai trò của các thành viên trong HĐTQ lớp, đội ngũ nhóm trưởng trong các hoạt động dạy-học. Thực hiện luân phiên thành viên HĐTQ, đội ngũ nhóm trưởng và cơ cấu nhóm để nhiều HS trong lớp có cơ hội thể hiện bản thân, HS trong lớp được hợp tác với tất cả các bạn trong lớp.
Giáo viên thực hiện 5 bước giảng dạy khi lên lớp. Đã nắm bắt, phân loại đối tượng học sinh trong lớp để kèm cặp giúp đỡ học sinh một cách chủ động.
Linh hoạt chủ động điều chỉnh mức độ học tập tùy theo đối tượng học sinh của mình; thực hiện ghi chép nhật kí cụ thể ở mỗi bài dạy để điều chỉnh, rút kinh nghiệm khi gặp những vướng mắc về nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động theo tài liệu. Có sổ theo dõi, nhận xét kết quả học tập của học sinh qua từng bài, từng thời điểm cụ thể.
Thường xuyên khen ngợi, khích lệ học sinh trong học tập
Tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên môn của tổ khối cũng như của nhà trường như thao giảng, dự giờ để học hỏi lẫn nhau và tích luỹ kinh nghiệm trong dạy - học theo mô hình trường học mới.
 
Gửi ý kiến