Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch tổ chức học tập và theo tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:57' 14-09-2016
Dung lượng: 45.5 KB
Số lượt tải: 478
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

Số: /KH-LTR
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Đạ Tông, ngày tháng 09 năm 2016


KẾ HOẠCH
Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016 với chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”

Thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
Thực hiện Nghị quyết của chi bộ trường THCS Liêng Trang;
Nay nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt học tập chuyên đề năm 2016 về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm” với nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp nối những chuyên đề đã học tập trong thời gian qua; cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của năm 2016; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng các cấp.
Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm; gắn kết trách nhiệm của CB GV CNV trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức của nhà giáo, người làm công tác giáo dục.
Phát huy chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tập thể, đẩy mạnh công tác đoàn kết, gắn bó với nhân dân; trách nhiệm với học sinh và nhân dân, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tiêu cực trong cán bộ giáo viên.
II. NỘI DUNG
1. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm.
2. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm.
3. Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thời gian, địa điểm học tập:
- Từ ngày 15/09/2016 đến 25/09/2016 xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách, nghiên cứu, biên soạn nội dung phổ biến quán triệt đến cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.
- Tổ chức học tập vào buổi sáng ngày 26/09/2016 (sáng thứ 2).
- Địa điểm: Tại phòng hội đồng trường THCS Liêng Trang.
2. Đối tượng tham gia học tập:
- Tất cả CB GV CNV đang công tác tại trường THCS Liêng Trang.
3. Phân công nhiệm vụ:
a) Công tác chuẩn bị và trang trí, khánh tiết.
- Giao Đoàn thanh niên thực hiện công tác trang trí, khánh tiết với các nội dung như sau: Chuẩn bị hội trường bao gồm: Bục giảng, 50 chỗ ngồi, khẩu hiệu “Hội nghị quán triệt học tập làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016”
- Giao tổ Hành chính văn phòng chuẩn bị: danh sách học viên tham gia học tập; thực hiện điểm danh và tổ chức lớp học; chuẩn bị nước uống tài liệu học tập.
- Giao bộ phận kế toán lập dự trù kinh phí phục vụ hội nghị theo quy định.
b) Phân công nhiệm vụ Báo cáo viên.
- Đồng chí Phan Văn Diễn phụ trách chuyên đề: Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm.
- Đồng chí Dương Đức Thanh phụ trách chuyên đề: Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần trách nhiệm.
- Đồng chí Nguyễn Thị Mộng Trinh phụ trách chuyên đề: Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm.
- Đồng chí Lê Thị Kiều Thu phụ trách chuyên đề: Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm.
- Đồng chí Ngô Thị Thanh Bình phụ trách chuyên đề: Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm trong giai đoạn hiện nay.
- Đồng chí Hồ Đình Ngũ phụ trách chuyên đề: Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm.
Mỗi cán bộ giáo viên, công
Avatar

Kế hoạch tổ chức học tập và theo tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2016

 
Gửi ý kiến