Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Mẫu đăng ký học tập là theo tư tưởng Hồ Chí mInh năm 2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:03' 14-09-2016
Dung lượng: 44.5 KB
Số lượt tải: 1117
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Đạ Tông, ngày tháng 09 năm 2016


BẢN ĐĂNG KÝ
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CÁ NHÂN HỌC TẬP LÀM THEO
TƯ TƯỞNG TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2016

Tên tôi là : ………………………………… Sinh ngày ………………………..
Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể) : ……………….…………………………………
Thuộc đơn vị tổ: ...................................................... trường THCS Liêng Trang.
Căn cứ chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
Căn cứ kế hoạch số: 20-KH/CB-LTR ngày 10/09/2016 của chi bộ trường THCS Liêng Trang về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016 với chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”;
Thực hiện kế hoạch số: /KH-LTR ngày /09/2016 của trường THCS Liêng Trang về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016 với chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”;
Nay tôi đăng ký xây dựng kế hoạch cá nhân học tập làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2016, với những nội dung như sau:
I. Nhận thức:
1. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm.
2. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm.
3. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần trách nhiệm.
4. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm.
5. Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm trong giai đoạn hiện nay.II. Nội dung đăng ký xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện học tập theo phong cách, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2016:
Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm. Bản thân tôi đã nhận thức được và đăng ký thực hiện các nội dung như sau:
(Trên cơ sở vị trí công tác, chức trách, nhiệm vụ được giao,…mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký nội dung cần phấn đấu thực hiện trong năm 2016)
Trên đây là bản đăng ký xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm trong năm 2016, bản thân tôi quyết tâm thực hiện tốt những nội dung đã đăng ký như trên.

Xác nhận của nhà trường

Người đăng ký


 
Gửi ý kiến