Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Công văn về tăng cường công tác sinh hoạt chuyên môn trên trường học mới

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:32' 24-11-2016
Dung lượng: 41.5 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

Số /CV - LTR
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc“Về việc tăng cường công tác sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối”
Đạ Tông, ngày tháng 10 năm 2016Kính gửi : Các đồng chí tổ trưởng chuyên môn.

Căn cứ công văn số 3844/BGDĐT-GDTrH ngày 09/08/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp năm học 2016 - 2017.
Căn cứ công văn số 1290/BGDĐT-GDTrH ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2016-2017.
Thực hiện công văn số 2934 /SGDĐT-CNTT ngày 17 tháng10 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng về việc triệu tập Hội thảo Xu hướng và công nghệ dạy học kêt hợp giải pháp Trường học kết nối năm học 2016 - 2017.
Nay nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:
1. Yêu cầu tất cả giáo viên thực hiện khai báo, bổ sung và cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân trên trường học kết nối. Yêu cầu giáo viên và học sinh chụp ảnh thẻ 3x4 để đưa lên phần cập nhật ảnh; cập nhật đầy đủ Email và số điện thoại để trao đổi thông tin; cập nhật lĩnh vực chuyên môn của mình.
2. Yêu cầu các tổ chuyên môn nghiên cứu kỹ văn bản số 1290/BGDĐT-GDTrH ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2016 - 2017, để triển khai hướng dẫn học sinh lựa chọn các đề tài NCKH cho phù hợp trong số 22 lĩnh vực đã quy định.
3. Yêu cầu các giáo viên theo bộ môn, cần nghiên cứu nội dung phân phối chương trình đang giảng dạy, xác định, lựa chọn những kiến thức khó dạy, những kiến thức không cần thiết phải dạy trong giờ học chính khóa, những kiến thức cần điều chuyển sang tiết học khác, để tổ chức thảo luận, trao đổi trong buổi sinh hoạt chuyên môn do Hiệu trưởng chủ trì.
4. Các GVCN có trách nhiệm cấp tài khoản cho học sinh lớp mình, hướng dẫn học sinh đăng nhập, cập nhật thông tin, hình ảnh, Email và số điện thoại theo quy định. Hướng dẫn học sinh hoạt theo nhóm, thảo luận các chủ đề bài học, hoàn thành các chủ đề bài học.
5. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn, đề nghị các đồng chí trao đổi, thảo luận với đồng nghiệp, hoặc sắp xếp thời gian gặp trực tiếp đồng chí Hiệu trưởng để được hướng dẫn cụ thể.
6. Ngày 01/11/2016 Hiệu trưởng dự sinh hoạt chuyên môn với tổ Sử Địa Công dân để thống nhất cách thức xây dựng chủ đề bài học. Vậy đề nghị tổ trưởng triển khai để giáo viên chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ theo yêu cầu các nội dung theo mục 3 ở trên. Các tổ trưởng chuyên môn khác cùng dự, để nắm bắt và triển khai các nội dung sinh hoạt tiếp theo.
Trên đây là hướng dẫn công tác công tác sinh hoạt chuyên môn, đề nghị các tổ chuyên môn nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
Như kg (Triển khai thực hiện);
Các PHT(chỉ đạo, đôn đốc thực hiện);
Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG 
Gửi ý kiến