Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Công văn báo cáo tình hình học sinh nghỉ học, bỏ học

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:36' 24-11-2016
Dung lượng: 38.5 KB
Số lượt tải: 163
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : /BC-LTR
“Báo cáo tình hình học sinh bỏ học năm học 2016 - 2017”

Đạ Tông, ngày tháng 11 năm 2016


Kính gửi:
- Đảng ủy, UBND xã Đạ Tông.

Hiện nay tình hình học sinh nghỉ học, bỏ học đang có chiều hướng gia tăng mạnh, làm ảnh hưởng đến công tác giảng dạy và công tác công tác duy trì sĩ số học sinh.
Nhà trường đã có nhiều biện pháp triển khai vận động, đã huy động giáo viên chủ nhiệm, cán bộ quản lý, các bộ phận đoàn thể đến nhà để tuyên truyên vận động. Tuy nhiên hiệu quả không cao, học sinh nghỉ học rất nhiều, từ đầu năm đến nay đã có 14 em nghỉ học (có danh sách kèm theo).
Nguyên nhân bỏ học: Học sinh lớn tuổi không muốn đi học, một số đi làm ăn xa, một số bị ốm đau, bệnh tật phải điều điều trị dài ngày; bên cạnh đó cũng có gia đình nói con không nghe, không chịu đi học.
Trước tình hình trên, nhà trường kính đề nghị lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Đạ Tông quan tâm, chỉ đạo, huy động các tổ chức đoàn thể giúp đỡ nhà trường trong công tác tuyên truyền, vận động, huy động học sinh ra lớp, để đảm bảo công tác giảng dạy, giáo dục và duy trì sĩ số đạt hiệu quả cao.
Trên đây là báo cáo tình hình học sinh bỏ học từ đầu năm đến nay. Rất mong sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, UBND để công tác huy động học sinh ra lớp đạt kết quả cao.
Nơi nhận:
Đảng ủy xã (b/c);
UBND xã (b/c);
Ban đại diện cha mẹ học sinh (p/h);
Hội khuyến học xã (p/h);
Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG


 
Gửi ý kiến