Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Công văn hướng dẫn làm hồ sơ học bạ khối 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:37' 24-11-2016
Dung lượng: 40.5 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

Số /CV - LTR
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do- Hạnh phúc

Đạ Tông, ngày tháng 10 năm 2016

Về việc hướng dẫn làm hồ sơ học bạ đối với khối 6 năm học 2016 - 2017
Kính gửi: - Giáo viên chủ nhiệm khối lớp 6
Thực hiện kế hoạch công tác tháng 10. Nay nhà trường hướng dẫn các đồng chí GVCN khối lớp 6 thực hiện làm hồ sơ học bạ với các nội dung sau:
1. GVCN khối 6 lấy hồ sơ học bạ tiểu học để kiểm tra và sử dụng bao gồm:
- Giấy chứng nhận HTCTTH;
- Giấy khai sinh (bản sao);
- Đơn tuyển sinh vào lớp 6;
- Những học sinh từ nơi khác đến kèm theo giấy giới thiệu chuyển trường.
2. Dùng giấy khai sinh để ghi đầy đủ thông tin vào học bạ mới, bao gồm:
- Ghi họ tên học sinh ở trang bìa ngoài.
- Số học bạ ghi theo số trong sổ đăng bộ.
- Ở trang 1: Dán ảnh học sinh, đóng dấu giáp lai.
- Ghi đầy đủ thông tin: Họ tên, ngày tháng năm sinh; giới tính; nơi sinh; dân tộc; Chỗ ở hiện tại: ghi rõ số nhà, thôn, xã. Ghi rõ họ tên cha, mẹ, nghề nghiệp (nếu mồ côi cha mẹ vẫn ghi, và ghi thêm người đang nuôi dưỡng vào phần họ tên người giám hộ)
- Ghi Đạ Tông, ngày 15 tháng 10 năm 2016
- Phần Quá trình học tập ghi năm học, tên lớp, trường THCS Liêng Trang
- Ở trang 2 và trang 3: Dòng trên cùng ghi đầy đủ thông tin: Họ và tên học sinh, lớp, năm học, trường, huyện, tỉnh.
Trên đây là hướng dẫn công tác làm hồ sơ học bạ, đề nghị các đồng chí giáo viên chủ nhiệm đọc kỹ văn bản này để thực hiện. Nộp hồ sơ tại phòng Hiệu trưởng vào ngày 17/10/2016 để phê duyệt.
Nơi nhận:
Như kg (t/h);
Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG


 
Gửi ý kiến