Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quyết định thành lập tổ tư vấn tâm lý học đường

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:12' 06-12-2016
Dung lượng: 45.5 KB
Số lượt tải: 925
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số:  /QĐ-LTR
Đạ Tông, ngày  tháng 12 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập tổ tư vấn học đường
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
  Căn cứ thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ Giáo dục- Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định “Phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lâm Đồng”;
Căn cứ công văn số 244/PGD&ĐT ngày 24/11/2016 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai công tác tư vấn tâm lý học đường năm học 2016 - 2017;
Căn cứ vào nhu cầu hoạt động thực tiễn của trường THCS Liêng Trang,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ tư vấn học đường gồm các ông bà có tên sau:
1.
Bà:
Nguyễn Thị Mộng Trinh
Phó Hiệu trưởng
Tổ trưởng

2.
Bà:
Nguyễn Thị Xuân
Tổng phụ trách
Tổ phó

3.
Bà:
Lê Thị Kiều Thu
Chủ tịch Công Đoàn
Thành viên

4.
Bà:
Ngô Thị Thanh Bình
Bí thư chi Đoàn
Thành viên

5.
Bà:
Nguyễn Thị Hương
Tổ trưởng
Thành viên

6.
Bà:
Nguyễn Thị Thùy Dung
Tổ trưởng
Thành viên

7.
Ông:
Lê Đức Thọ
Nhân viên Y tế
Thành viên

 Điều 2. Tổ tư vấn có trách nhiệm:
1. Xây dựng kế hoạch hoạt động năm và triển khai thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt;
2. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tư tưởng, tâm sinh lý của học sinh nhằm có định hướng nhanh nhất, kịp thời nhất giúp cho học sinh vượt qua các trở ngại tâm lý để tiếp tục học tập;
3. Phân công lịch trực; thiết lập lưu trữ hồ sơ theo quy định.
Điều 3. Bộ phận kế toán văn phòng, bộ phận chuyên môn, các bộ phận đoàn thể và các ông(bà) có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;


- Đăng Website;


- Lưu VT.Avatar

Quyết định thành lập tổ tư vấn tâm lý học đường

 
Gửi ý kiến