Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Báo cáo sơ kết học kì I năm học 2016 - 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:52' 05-01-2017
Dung lượng: 79.0 KB
Số lượt tải: 1732
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-LTR
Báo cáo sơ kết học kỳ 1
năm học 2016 - 2017
Đạ Tông, ngày tháng 01 năm 2017


BÁO CÁO
SƠ KẾT HỌC KÌ I VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2016 - 2017

I. ĐÁNH GIÁ SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017
1. Đặc điểm tình hình
1.1. Thuận lợi.
Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của phòng Giáo dục và Đào tạo, của Đảng ủy và chính quyền các cấp, đã tạo điều kiều thuận lợi về công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy học.
Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên năng động, nhiệt tình, đã khơi dậy được các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào dạy tốt học tốt, thực hiện các buổi sinh hoạt ngoại khóa, chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực ứng dụng CNTT vào giáo dục và giảng dạy.
Tập thể sư phạm đoàn kết, có sự phối hợp chặt chẽ, làm việc thống nhất để cùng thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
1.2. Khó khăn.
Tỷ lệ giáo viên hợp đồng cao, trình độ tay nghề còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm trong công tác giáo dục và giảng dạy, dẫn đến chất lượng, hiệu quả giáo dục chưa cao.
Một bộ phận học sinh chưa chăm ngoan, học yếu, ý thức kém trong việc tu dưỡng rèn luyện, khả năng thích nghi với môi trường học tập chậm.
2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ
2.1 Quy mô trường, lớp, học sinh
a) Tổng số học sinh: 666 học sinh /22 lớp, trong đó: khối 6: 07 lớp; khối 7: 06 lớp; khối 8: 05 lớp; khối 9: 04 lớp; So với thời điểm cùng kỳ của năm học 2015 - 2016 thì số lớp giảm 01 lớp (tỷ lệ giảm 4,3%), số học sinh (644/639) tăng 05 em (tỷ lệ tăng 0,7 %)
b) Kết quả tuyển sinh các lớp đầu cấp
- Số thực hiện 231, chỉ tiêu được giao 231, đạt tỉ lệ 100 %;
- Kết quả duy trì sĩ số trong học kỳ 1: Tổng số học sinh giảm/số học sinh đầu năm học là 23 học sinh. Trong đó: Bỏ học 05 học sinh, tỉ lệ 0,75%; nghỉ học vì lý do khác 18 học sinh (chuyển trường), tỉ lệ 2,7%.
2.2 Kết quả thực hiện 2 mặt giáo dục (báo cáo theo mẫu)
a) Học lực
- Kết quả xếp loại học lực: Giỏi: Số lượng 26, tỉ lệ 4.04%; Khá: Số lượng 181, tỉ lệ 28.11%; Tb: Số lượng 308, tỉ lệ 59.01%; Yếu: Số lượng 57, tỉ lệ 8.85 %; Kém: Số lượng 00, tỉ lệ 00 %.
- Kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi:
+ Cấp trường với số lượng có 16 học sinh tham gia và đã chọn được 9 học sinh tham gia vòng thi cập huyện. Kết qủa có 3 học sinh đạt giải khuyến khích cấp huyện ở các bộ môn (Vật lý, Tiếng Anh và Ngữ văn).
+ Kết quả tham gia các cuộc thi, hội thi khác:
Nội dung
Số dự thi
Kết quả

- Hội thi hùng biện Tiếng Anh cấp huyện
03
Đạt giải khuyến khích

- Thi vận dụng kiến thức liên môn
02
Chưa có kết quả

- Thi dạy học theo chủ đề tích hợp
03
Chưa có kết quả

- Soạn giảng E-Learning cấp huyện
02
Không đạt

b) Hạnh kiểm
Kết quả xếp loại hạnh kiểm: Tốt: số lượng 397 học sinh, tỉ lệ 61.65 %; Khá: số lượng 201, tỉ lệ 31.21%; Tb: số lượng 46, tỉ lệ 7.14%; Yếu: số lượng 00, tỉ lệ 00 %; không xếp loại: số lượng 00, tỉ lệ 00%.
c) Nhận xét, đánh giá
Các chỉ tiêu chất lượng bộ môn văn hóa đạt khá, chất lượng giáo dục hai mặt cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra. Các phong trào hội thi được triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, tuy nhiên kết quả đạt thấp, nhiều phong trào được thực hiện ở đầu học kỳ 2.
2.3 Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên
- Số cán bộ quản lý: 03 ; trong đó: Nam 02; Nữ 01; dân tộc thiểu số: 00.
- Tổng số giáo viên: 42; trong đó: (Nam
Avatar

Báo cáo sơ kết học kì I năm học 2016 - 2017

 
Gửi ý kiến