Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:54' 05-01-2017
Dung lượng: 149.5 KB
Số lượt tải: 100
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.


Số: 28 /BC - LTR
 Đạ Tông, ngày 20 tháng 05 năm 2016


BÁO CÁO
TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015 – 2016

Thực hiện công văn số 100/PGD&ĐT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Phòng GD&ĐT Đam Rông V/v Hướng dẫn tổng kết nhiệm vụ bậc học THCS năm học 2015 - 2016.
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 và Nghị quyết của Hội nghị cán bộ viên chức trường THCS Liêng Trang. Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của phòng giáo dục và đào tạo huyện cũng như sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, trong năm học 2015 – 2016 mặc dù vẫn còn những khó khăn tồn tại nhất định, song thầy và trò trường THCS Liêng Trang đã nổ lực phấn đấu và đạt được những kết quả sau:
Phần I: THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 – 2016
I. Học sinh, giáo viên, loại hình trường:
1.Tình hình học sinh:
KHỐI
SỐ LỚP
SỐ HS
ĐẦU NĂM
SỐ HS
CUỐI NĂM
SỐ HỌC SINH
BỎ HỌC
GHI CHÚSL
NỮ
DT
SL
NỮ
DT
SL
NỮ
DT


6
6
195
99
176
193
100
173
03
1
03
 3 HS chuyển đến

7
5
148
85
142
146
84
141
0
0
0
2 HS chuyển đến

8
6
159
100
144
150
99
136
0
0
0
0

9
6
146
77
137
136
73
130
02
0
02
1 HS chuyển đến

Cộng
 23
648
361
599
625
356
580
05
01
05
 06

             + Tổng số lớp : 23 lớp
             + Số HS đầu năm : 648 em
+ Học sinh dân tộc: 599 em
             + Số HS cuối năm : 625 em
+ Học sinh chuyển đến: 06 em
+ Số HS bỏ học: 05 em ( so với danh sách đầu năm )
Trong đó :
HS nữ bỏ học là: 01 em
HS dân tộc bỏ học là: 05 em
HS khối 6 bỏ học là: 03 em
HS khối 7 bỏ học là: 0 em
HS khối 8 bỏ học là:  0 em
HS khối 9 bỏ học là:  02 em

Lý do bỏ học chủ yếu do các nguyên nhân sau đây:
 + Học lực yếu, ngại học, lớn tuổi hơn các bạn cùng lớp, chưa có động cơ học tập đúng đắn, không thích học thích đi chơi.
 + Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nghỉ để phụ giúp gia đình, đi làm nương rẫy, vì không được nhận tiền hỗ trợ.
2.Quy mô loại hình trường THCS:
Dự kiến năm học 2016 – 2017 trường vẫn duy trì 23 lớp, đáp ứng nhu cầu tuyển sinh và phát triển về số lượng.
Trong đó: Dự kiến số học sinh là 700 phân theo các khối lớp như sau:
KHÔI 6
KHỐI 7
KHỐI 8
KHỐI 9

216/6 lớp
190/6 lớp
145 /5 lớp
150/6 lớp


3. Đánh giá tình hình đội ngũ:
Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về số lượng, cơ cấu đảm bảo đáp ứng yêu cầu giảng dạy, đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
Tổng số Cán bộ giáo viên nhân viên: 52 đồng chí, trong đó Nữ: 30; Đảng viên: 08; biên chế 23 ; hợp đồng: 30; Dân tộc: 11.
* Chia theo chuyên môn:
BGH: 03 ( 01 nữ ), Nhân viên: 06 (4 nữ). Giáo viên : 43 trong đó:

Toán
Văn
Anh
Hoá
Sinh
Sử
Địa

07
07
04
02
03
02
03

Vật lí
C.Nghệ
C.Dân
Tin học
Thể dục
Nhạc
Hoạ

04
01
01
02
04
01
02


Cán bộ giáo viên trên chuẩn: 33 (tỷ lệ 62,3 %). Đạt chuẩn: 19 (tỷ lệ 35,9%), chưa đạt chuẩn: 01 ( tỉ lệ 1,8% - nhân viên bảo vệ ).
II. Kết quả chỉ đạo dạy và học:
1. Thực hiện kế hoạch giáo dục:
a) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch giáo dục,
 
Gửi ý kiến