Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Biên bản tự kiểm tra, đánh giá trường đạt chuẩn quốc gia

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:03' 05-01-2017
Dung lượng: 140.5 KB
Số lượt tải: 228
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA CỦA TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG THEO CÁC TIÊU CHUẨN CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

Ngày 26 tháng 11 năm 2016 trường THCS Liêng Trang đã tiến hành kiểm tra theo các tiêu chuẩn tại Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo.
Thành phần kiểm tra: Theo quyết định số /QĐ-LTR ngày tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng trường THCS Liêng Trang gồm các ông/ bà có tên sau:
1.
Ông:
Phan Văn Diễn
Hiệu trưởng
Chủ tịch HĐ

2.
Ông:
Dương Đức Thanh
Phó hiệu trưởng
Phó Chủ tịch HĐ

3.
Bà:
Nguyễn Thị Mộng Trinh
Phó hiệu trưởng
Phó Chủ tịch HĐ

4.
Bà:
Ngô Thị Thanh Bình
Thư ký HĐ
Thư ký

5.
Bà:
Lê Thị Kiều Thu
CTCĐ
Ủy viên

6.
Ông:
Hồ Đình Ngũ
Tổ trưởng
Ủy viên

7.
Bà:
Nguyễn Thị Hương
Tổ trưởng
Ủy viên

8.
Bà:
Võ Thị Kim Sen
Tổ trưởng
Ủy viên

9.
Bà:
Nguyễn Thị Thùy Dung
Tổ trưởng
Ủy viên

10.
Bà:
Nguyễn Thị Hoài
Tổ trưởng
Ủy viên

11.
Bà:
Nguyễn Thị Xuân
TPT Đội
Ủy viên

 Kết quả kiểm tra như sau:
Tiêu chuẩn
Yêu cầu
Kết quả
thực hiện
Tự đánh
giá

I. Tiêu chuẩn 1 - Tổ chức và quản lý nhà trường

1. Lớp học
a) Tối đa không quá 45 lớp;
Đảm bảo đủ các khối lớp của cấp học
23 lớp,
Khối 6: 6 lớp; Khối 7: 5 lớp; Khối 8: 6 lớp; Khối 9: 6 lớp.
Đạt


b) Số lượng học sinh/lớp: tối đa không quá 45 học sinh.
27,2 HS/lớp
Đạt

2. Tổ chuyên môn

a) Các tổ bộ môn được thành lập và hoạt động theo qui định của Điều lệ trường trung học.
5 tổ chuyên môn
Đạt


b) Hàng năm đề xuất được ít nhất hai chuyên đề chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy - học.
8 chuyên đề
Đạt


c) Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mỗi giáo viên và của cả tổ chuyên môn; Đạt các qui định về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo.
Có kế hoạch; đạt các quy định.
Đạt

3. Tổ văn phòng

a) Đảm nhận các công việc: văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học, bảo vệ và phục vụ các hoạt động của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường trung học.
Có đủ các vị trí công việc.
Đạt


b) Quản lý hệ thống hồ sơ, sổ sách của nhà trường.
Hướng dẫn sử dụng theo quy định hiện hành của Điều lệ trường trung học và những quy định trong hướng dẫn sử dụng của từng loại sổ.
Sử dụng theo quy định hiện hành
Đạt

4. Hội đồng trường, và các hội đồng khác trong nhà trường
- Được thành lập và thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định hiện hành của Điều lệ trường trung học;
- Hoạt động có kế hoạch, nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng nền nếp kỷ cương của nhà trường.
Được thành lập và thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định.
Đạt

5. Tổ chức Đảng và các đoàn thể

a) Tổ chức Đảng trong nhà trường đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh.
Những trường chưa có tổ chức Đảng cần có kế hoạch và đạt chỉ tiêu cụ thể về phát triển đảng viên trong từng năm học và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng.
Tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh.
Đạt


b) Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường được công nhận vững mạnh về tổ chức, có nhiều đóng góp trong các hoạt động ở địa phương.
Các đoàn thể, được công nhận vững mạnh.
Đạt

II. Tiêu chuẩn 2 - Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên

1. Hiệu trưởng
Avatar

Biên bản tự kiểm tra, đánh giá trường đạt chuẩn quốc gia

 
Gửi ý kiến