Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

kế hoạch chi bộ tháng 2 năm 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:43' 06-02-2017
Dung lượng: 49.5 KB
Số lượt tải: 487
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG UỶ XÃ ĐẠ TÔNG
CHI BỘ TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
*
Số: 25 - KH/CB - LTR
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đạ Tông, ngày 04 tháng 02 năm 2017


KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 NĂM 2017

I/. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG.
1. Tổ chức quán triệt tinh thần thực hiện các phương án về phòng cháy chữa cháy; Công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô (đ/c Diễn, Xuân).
2. Tăng cường quán triệt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đơn vị, phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện kỷ cương, kỷ luật lao động đảm bảo trật tự cơ quan đơn vị (đ/c Thanh, Thu, Bình, Xuân).
3. Tuyên truyền phổ biến trong đội ngũ và học sinh về đảm bảo chấp hành giao thông, chấp hành trật tự nơi thôn buôn nơi cư trú, không để xảy ra tình trạng cháy nổ, vi phạm các tệ nạn xã hội (Các đảng viên).
II/. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN VÀ TRẬT TỰ ĐƠN VỊ.
1. Tăng cường chỉ đạo công tác sinh hoạt chuyên môn. Đẩy mạnh công tác kiểm tra hồ sơ chuyên môn, đặc biệt chú trọng kiểm tra công tác soạn giảng; công tác thực hiện nội dung chương trình; công tác đảm bảo duy trì sĩ số học sinh (đ/c Thanh, Thu, Ngũ)
2. Tích cực tham mưu với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể trong công tác vận động học sinh đi học chuyên cần (đ/c Diễn, Bình, Xuân)
3. Tiếp tục triển khai bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ thực hiện các vòng thi, hội thi GVG cấp huyện (đ/c Thanh, Thu)
4. Tổ chức triển khai và xây dựng nội dung chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 (đ/c Hùng)
5. Chỉ đạo hoàn thành hồ sơ công tác phổ cập giáo dục. Công tác kiểm tra công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia (đ/c Diễn).
III/. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ.
1. Tập trung rà soát sắp xếp hệ thống hồ sơ đảng vụ; bổ sung hồ sơ của đảng viên; kiểm tra tiến độ thực hiện hồ sơ phát triển Đảng cho quần chúng ưu tú (Đ/c Thanh, Ngũ, Bình, Xuân)
2. Hướng dẫn kê khai lý lịch phát triển đảng đối với quần chúng Rơ ông Ha Tuân (Đ/c Thu)
IV/. CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ.
1. Công đoàn:
Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục CB GV CNV thực hiện kỷ cương nề nếp, đảm bảo tác phong sư phạm nhà giáo. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện
2. Đoàn thanh niên:
Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật phòng cháy chữa cháy; Luật cấm hút thuốc lá trong cán bộ đoàn viên.
3. Đội thiếu niên:
Tổ chức lao động, vệ sinh; thực hiện các phương án chăm sóc cây xanh.
Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập; giúp đỡ và vận động học sinh đi học chuyên cần, không vi phạm các tệ nạn xã hội.
V/. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Các bộ phận đoàn thể, các Đảng viên được phân công phụ trách có nhiệm vụ cụ thể hoá kế hoạch của chi bộ. Phân công, hướng dẫn để các tổ viên, Đoàn viên thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả.
2. Các Đảng viên nghiên cứu, có ý kiến bổ sung gửi về cho chi bộ tổng hợp qua địa chỉ Emai: hieutruong.c2liengtrang.dr@lamdong.edu.vn để cập nhật và điều chỉnh.
Trên đây là kế hoạch hoạt động tháng 02 năm 2017 của chi bộ nhà trường, đề nghị các Đảng viên, các bộ phận tổ chức, các đoàn thể nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận :
ĐU xã (b/c);
Các Đoàn thể (t/h);
Các Đảng viên (t/h);
Lưu chi bộ.

TM.CHI BỘ
BÍ THƯ
PHAN VĂN DIỄN


Avatar

kế hoạch chi bộ tháng 2 năm 2017

 
Gửi ý kiến