Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch chi bộ tháng 4 năm 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:37' 31-03-2017
Dung lượng: 53.5 KB
Số lượt tải: 324
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG UỶ XÃ ĐẠ TÔNG
CHI BỘ TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
*
Số: 27 – KH/CB - LTR
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đạ Tông, ngày 31 tháng 03 năm 2017


KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 NĂM 2017

I. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG.
1. Tuyên truyền phổ biến, quán triệt trong đội ngũ và học sinh ý nghĩa lịch sử về ngày giỗ tổ Hùng Vương (ngày 10.03 âm lịch); ngày giải phóng Miền nam 30/04 và kỷ niệm ngày quốc tế lao động 01/05 (đ/c Diễn, Thu, Bình, Xuân).
2. Tăng cường giáo dục đội ngũ và học sinh chấp hành an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội; Tinh thần, ý thức xây dựng và bảo vệ môi trường; Tăng cường phổ biến các biện pháp phòng chống dịch bệnh (đ/c Diễn, Thanh, Thu, Bình, Xuân).
II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN VÀ TRẬT TỰ ĐƠN VỊ.
1. Tập trung chỉ đạo việc thực hiện nội dung chương trình; Công tác ôn tập, kiểm tra đánh giá cuối kỳ, cuối năm (đ/c Thanh, Thu, Ngũ).
2. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra công tác bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên; công tác tổ chức sinh hoạt chuyên môn ở tổ, bộ môn (đ/c Thanh).
3. Đẩy mạnh công tác phối hợp tổ chức tư vấn phân luồng tuyển sinh sau khi tốt nghiệp THCS (đ/c Diễn)
4. Tăng cường công tác phối hợp với ban ngành đoàn thể địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh chăm lo công tác duy trì sĩ số đến cuối năm, đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng giáo dục trong KH II (đ/c Diễn, Thanh).
5. Chỉ đạo công tác thực hiện ba công khai (đ/c Diễn, Thanh).
6. Tập trung quán triệt việc thực hiện các quy định về trang phục công sở, việc thực hiện quy ước cơ quan đơn vị văn hóa, thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường (đc Thu, Bình).
7. Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát quý II năm 2017 (đ/c Hùng).
III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ.
1. Hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục phát triển đảng cho quần chúng Rơ Ông Ha Tuân (Đ/c Thu).
2. Phân công đồng chí Hà Văn Việt theo dõi, giúp đỡ quần chúng Bon Krong Ha Hai; Phân công đồng chí Trần Mạnh Hùng theo dõi, giúp đỡ quần chúng Võ Thị Kim Sen tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu vào đảng.
IV. CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ.
1. Công đoàn:
Tổ chức ôn lại truyền thống lịch sử về ngày giỗ tổ Hùng Vương (ngày 10.03 âm lịch); Chú trọng công tác giáo dục cán bộ đoàn viên về chấp hành quy định nơi thôn buôn cư trú, chấp hành pháp Luật nhà nước. Tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Tập trung xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền, phổ biến thực hiện công tác Bình đẳng giới năm 2017.
Tập trung xây dựng kế hoạch và tổ chức Đại hội Công Đoàn.
2. Đoàn thanh niên:
Tổ chức các hoạt động và tuyên truyền phổ biến Ý nghĩa lịch sử ngày giải phóng Miền Nam 30/04 và kỷ niệm ngày quốc tế lao động 01/05.
Tổ chức đánh giá việc thực hiện các phong trào thi đua nhằm đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng giáo dục học kỳ II và cuối năm học.
3. Đội thiếu niên:
Tăng cường công tác giáo dục sức khỏe; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; công tác phòng chống dịch bệnh.
Tổ chức các hoạt động tham gia liên hoan tuyên truyền măng non do Hội đồng Đội và phòng Giáo dục tổ chức.
Triển khai tìm hiểu ý nghĩa lịch sử ngày giải phóng dân tộc 30.4 và ngày Quốc tế lao động 01.5.
Tổ chức các hoạt động thúc thẩy học sinh ôn tập kiến thức các bộ môn văn hóa, phấn đấu đạt kết quả cao trong các bài kiểm tra định kỳ, cuối kỳ, cuối năm.
V/. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
Các bộ phận đoàn thể, các Đảng viên được phân công phụ trách có nhiệm vụ cụ thể hoá kế hoạch của chi bộ. Phân công, hướng dẫn để các tổ viên, Đoàn viên thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả.
Các Đảng viên nghiên cứu, có ý kiến bổ sung gửi về cho chi bộ tổng hợp qua địa chỉ Emai: hieutruong.c2liengtrang.dr@lamdong.edu.vn để cập nhật và điều chỉnh.
Trên đây là kế hoạch hoạt động tháng 04 năm 2017 của chi bộ nhà trường, đề nghị các Đảng viên,
Avatar

Kế hoạch chi bộ tháng 4 năm 2017

 
Gửi ý kiến