Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch công tác tháng 5 năm học 2016 - 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:41' 27-04-2017
Dung lượng: 57.0 KB
Số lượt tải: 47
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Số: /KH-LTR
Đạ Tông, ngày tháng 04 năm 2017


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM 2017
Căn cứ vào kết quả hoạt động trong tháng 04 năm 2017. Nay nhà trường xây dựng kế hoạch công tác tháng 05 năm 2017 với những nội dung cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG:
1. Tập trung tuyên truyền, quán triệt đến đội ngũ CB GV CNV và học sinh về công tác Đại hội Đảng, Đoàn thể ở cơ sở (đ/c Thu, Bình, Xuân)
2. Phổ biến, quán triệt về ý nghĩa lịch sử chiến thắng điện biên phủ (ngày 07/05/1954); kỷ niệm ngày thành lập Đội thiếu niên tiền phong Hồ chí Minh (ngày 15/5/1941) và ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 (đ/c Thu, Bình, Xuân, các GVCN).
3. Tăng cường giáo dục tư tưởng trong đội ngũ và học sinh về chấp hành Luật an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội; Tiếp tục phổ biến các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (đ/c Trinh, Xuân, Thọ, Các GVCN lớp).
II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN VÀ TRẬT TỰ ĐƠN VỊ:
1. Tổ chức công tác kiểm tra HK II và kết thúc chương trình giảng dạy năm học 2016 - 2017 (Đ/c Thanh)
2. Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá cho điểm, cập nhật điểm trong sổ điểm và sổ điểm điện tử hoàn thành trước ngày 15/05/2017 (Đ/c Thanh, Các tổ trưởng)
3. Tổ chức kiểm tra các loại HSSS. Thu hồ sơ chuyên môn, sắp xếp lưu trữ theo quy định (Đ/c Thanh, Trinh)
4. Hướng dẫn báo cáo đánh giá sơ kết; công tác đánh giá công chức, viên chức cuối năm; công tác bình xét thi đua khen thưởng; công tác tổng kết năm học (Đ/c Diễn).
5. Hướng dẫn đánh giá và báo cáo sơ kết lớp (Đ/c Trinh).
6. Hướng dẫn công tác xét tốt nghiệp, xét tuyển sinh; công tác kiểm tra, đánh giá bồi dưỡng thường xuyên; công tác đánh giá chuẩn nghề nghiệp (Đ/c Thanh).
7. Kế hoạch thời gian hoàn thành tiến độ các nội dung công việc:
- Ngày 17/05/2017: Tổ chức kiểm tra chéo việc tính điểm của các giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm lớp (Đ/c Thanh, Trinh).
- Ngày 19/5/2017: Họp kiểm điểm, góp ý đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp và xếp loại viên chức cuối năm (các tổ trưởng).
- Ngày 20/5/2017: Sơ kết đánh giá xếp loại ở các tổ chức đoàn thể.
- Ngày 22/5/2017: Tổ chức sơ kết tổ chuyên môn
- Ngày 23/5/2017: Họp Ban thi đua nhà trường.
- Ngày 24/5/2017: Kiểm tra ký duyệt học bạ.
- Ngày 25/5/2017: Họp xét tốt nghiệp, xét tuyển sinh.
- Ngày 26/5/2017: Thu hồ sơ chuyên môn, sắp xếp niêm phong lưu trữ
- Ngày 27/5/2017: Tổ chức lễ tổng kết năm học. Tổ chức lễ tri ân cho học sinh cuối cấp.
- Ngày 29/5/2017: Tổ chức sắp xếp đồ dùng thiết bị dạy học, kiểm kê cơ sở vật chất nhà trường.
- Ngày 30/5/2017: Họp hội đồng sư phạm: Triển khai nhiệm vụ công tác trong hè 2017.
III. CÔNG TÁC KHÁC:
1. Bộ phận văn phòng: Tiến hành tổng hợp báo cáo các loại biểu mẫu chất lượng giáo dục; công khai chất lượng giáo dục, công khai chất lượng đội ngũ, công tác tài chính. Cập nhật sổ đăng bộ, Sổ phổ cập, kiểm tra lưu trữ học bạ, các loại hồ sơ sổ sách nhà trường theo quy định (Đ/c Hoài)
2. Bộ phận Thư viện – Thiết bị phối hợp với các tổ chuyên môn tiến hành kiểm kê đồ dùng thiết bị dạy học – SGK. Tổ chức thu, sắp xếp và bảo quản theo quy định. Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách trình lãnh đạo trường ký phê duyệt (Đ/c Nhàn)
3. Các tổ chức Đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Liên đội, Hội chữ thập đỏ, chi hội khuyến học, Y tế trường học tổ chức báo cáo sơ kết, kiểm điểm đánh giá công tác hoạt động trong năm học 2016 - 2017; Tổ chức bình xét phân
Avatar

Kế hoạch công tác tháng 5 năm học 2016 - 2017

 
Gửi ý kiến