Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch chi bộ tháng 5 năm 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:54' 28-04-2017
Dung lượng: 51.5 KB
Số lượt tải: 369
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG UỶ XÃ ĐẠ TÔNG
CHI BỘ TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
*
Số: 28 – KH/CB - LTR
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đạ Tông, ngày 29 tháng 04 năm 2017


KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG THÁNG 05 NĂM 2017

I/. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG.
1. Tập trung tuyên truyền, quán triệt đến đội ngũ CB GV CNV và học sinh về công tác Đại hội Đảng, Đoàn thể ở cơ sở (đ/c Thu, Bình, Xuân)
2. Tuyên truyền phổ biến, quán triệt về ý nghĩa lịch sử chiến thắng điện biên phủ (ngày 07/05/1954); kỷ niệm ngày thành lập Đội thiếu niên tiền phong Hồ chí Minh (ngày 15/5/1941) và ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 (đ/c Thu, Bình, Xuân).
3. Tăng cường giáo dục tư tưởng trong đội ngũ và học sinh về chấp hành Luật an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội; Công tác phòng cháy chữa cháy; Công tác phòng chống thiên tai. Tiếp tục phổ biến các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (đ/c Diễn, Thu, Bình, Xuân).
II/. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN VÀ TRẬT TỰ ĐƠN VỊ.
1. Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra đánh giá chất lượng HK II và kết thúc chương trình giảng dạy năm học 2016 - 2017 (Đ/c Diễn, Thanh)
2. Chỉ đạo công tác hoàn thành các loại hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ trong năm học 2016 - 2017 (Đ/c Thanh)
3. Chỉ đạo công tác báo cáo đánh giá sơ kết cuối kỳ, cuối năm; Công tác đánh giá xếp loại công chức, viên chức cuối năm; Công tác kiểm tra, đánh giá bồi dưỡng thường xuyên; Công tác đánh giá chuẩn nghề nghiệp; Công tác bình xét thi đua khen thưởng; Công tác tổng kết năm học (Đ/c Diễn).
4. Tập trung chỉ đạo và hướng dẫn công tác xét tốt nghiệp năm học 2016 - 2017, Công tác tuyển sinh năm học 2017 - 2018; (Đ/c Diễn, Thanh).
III/. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ.
1. Rà soát công tác tham mưu phát triển Đảng viên mới (đ/c Thu).
2. Xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các Đảng viên tham gia sinh hoạt trong kỳ nghỉ hè (đ/c Diễn).
3. Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020 (đ/c Diễn, Thanh).
IV/. CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ.
Công đoàn:
- Hoàn thiện hồ sơ Đại hội nộp về Công đoàn giáo dục huyện.
- Xây dựng quy chế hoạt động của BCH công đoàn trong nhiệm kỳ 2018 - 2023. Xây dựng chương trình hành động của Công đoàn về thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023.
- Kiểm điểm, đánh giá hoạt động công đoàn trong năm học 2016 - 2017.
Đoàn thanh niên:
- Tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện các phong trào thi đua; gắn chặt việc đánh giá tinh thần trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Phát động phong trào trồng cây nhân dịp sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/2016.
Đội thiếu niên:
- Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 15.5. Phát động phong trào giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường. Phong trào thu gom giấy vụn, sách báo cũ gây quỹ hoạt động hè 2017.
- Tổ chức đánh giá xếp loại thi đua các lớp trong năm học 2016 - 2017
V/. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Các bộ phận đoàn thể, các Đảng viên được phân công phụ trách có nhiệm vụ cụ thể hoá kế hoạch của chi bộ. Phân công, hướng dẫn để các tổ viên, Đoàn viên thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả.
2. Các Đảng viên nghiên cứu, có ý kiến bổ sung gửi về cho chi bộ tổng hợp qua địa chỉ Emai: hieutruong.c2liengtrang.dr@lamdong.edu.vn để cập nhật và điều chỉnh.
Trên đây là kế hoạch hoạt động tháng 05 năm 2017 của chi bộ nhà trường, đề nghị các Đảng viên, các bộ phận tổ chức, các đoàn thể nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận :
ĐU xã (b/c);
Các Đoàn thể (t/h);
Các Đảng viên (t/h);
Lưu chi bộ.

BÍ THƯ
PHAN VĂN DIỄN


Avatar

Kế hoạch chi bộ tháng 5 năm 2017

 
Gửi ý kiến