Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Bai_thi_so_2__lop_3.flv Mauchuvietbangchuhoadung.png Chuc_mung_nam_moi_20131.swf Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Chuc_2013_Quang_loan.swf Bannertet2013.swf Trian1.swf Sntrungkien.swf Luyen_chu_dep_anh_duong.swf Thiep_moi_sinh_nhat_Thanh_Nghi15.swf FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Phu_keo_mo_cau.swf Ho_Chi_Minh_dep_nhat_ten_nguoi.swf M2.swf Hoa_hong_5.swf Thang_ba.swf Ha_trang.swf DANH_NGON_VE_TAI_TRI.swf DANH_NGON_1.swf

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Kế hoạch Tuần 32

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
  Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:56' 28-04-2017
  Dung lượng: 52.5 KB
  Số lượt tải: 17
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG
  TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
  
  
  
  
  Số: /KH - LTR
  Đạ Tông, ngày 08 tháng 04 năm 2017
  
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 32
  Thứ/ Ngày
  Nội dung công việc
  Phân công thực hiện
  
  2
  10/04/2017
  - Chào cờ: Tổ chức giáo dục tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp
  - Tổ chức kết nạp đảng viên
  Đ/c Diễn, Xuân
  Các đảng viên
  
  3
  11/04/2017
  - Gửi hồ sơ đề nghị xét Giải thưởng Vừ A Dính năm 2017 về hội đồng Đội huyện
  - Kiểm tra công tác kiểm diện
  Đ/c Xuân

  Đ/c Diễn
  
  4
  12/04/2017
  - Kiểm tra công tác bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ giáo viên
  - Tăng cường công tác giáo dục sức khỏe; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; công tác phòng chống dịch bệnh
  Đ/c Thanh

  Đ/c Trinh
  
  5
  13/04/2017
  - Tham gia khảo sát sơ bộ tại trường THCS Rô Men
  - Tham gia khảo sát sơ bộ tại trường THCS Đạ M`rông
  Đ/c Diễn
  Đ/c Thanh
  
  6
  14/04/2017
  - Kiểm tra sổ dự giờ của giáo viên
  - Phê duyệt kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017
  Đ/c Diễn
  Đ/c Diễn, Trinh
  
  7
  15/04/2017
  - Tổ chức quán triệt việc thực hiện các quy định về trang phục công sở, việc thực hiện quy ước cơ quan đơn vị văn hóa, thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường
  Đ/c Trinh, Thu
  
  Nơi nhận :
  - BLĐ trường;
  - Các Tổ trưởng;
  - Các Đoàn thể;
  - Đăng Website;
  - Lưu VT.
  HIỆU TRƯỞNG
  
  
  Avatar

  Kế hoạch Tuần 32

   
  Gửi ý kiến