Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch Tuần 33

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:58' 28-04-2017
Dung lượng: 52.5 KB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Số: /KH - LTR
Đạ Tông, ngày 15 tháng 04 năm 2017

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 33
Thứ/ Ngày
Nội dung công việc
Phân công thực hiện

2
17/04/2017
- Chào cờ: Triển khai kế hoạch trong tuần
- Báo cáo công tác kiểm tra công vụ
Đ/c Diễn, Xuân
Đ/c Diễn, Hoài

3
18/04/2017
- Gửi Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Triển khai nhập điểm kiểm tra giữa sổ điểm và sổ điểm điện tử
Đ/c Huế

Đ/c Diễn

4
19/04/2017
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ quan, đạt chuẩn văn hóa
- Kiểm tra sổ chủ nhiệm các lớp
Đ/c Trinh

Đ/c Diễn

5
20/04/2017
- Công tác tại trường THCS Rô Men
- Thực hiện đánh giá, xếp loại và báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017
Đ/c Diễn
Các tổ trưởng

6
21/04/2017
- Công tác tại trường THCS Rô Men
- Kiểm tra sổ đầu bài các lớp
Đ/c Diễn
Đ/c Trinh

7
22/04/2017
- Công tác tại trường THCS Rô Men
- Sinh hoạt chuyên môn: Triển khai và quán triệt Kế hoạch tổ chức thực nghiệm Chương trình GDPT mới
Đ/c Diễn
Các tổ trưởng


Nơi nhận :
- BLĐ trường;
- Các Tổ trưởng;
- Các Đoàn thể;
- Đăng Website;
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG


Avatar

Kế hoạch Tuần 33

 
Gửi ý kiến