Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch Tuần 34

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:59' 28-04-2017
Dung lượng: 51.0 KB
Số lượt tải: 24
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Số: /KH - LTR
Đạ Tông, ngày 22 tháng 04 năm 2017

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 34
Thứ/ Ngày
Nội dung công việc
Phân công thực hiện

2
24/04/2017
- Chào cờ: Triển khai kế hoạch ôn tập, kiểm tra học kỳ
- Tập hợp báo cáo của các thành viên trong đoàn đánh giá ngoài.
Đ/c Diễn, Xuân
Đ/c Diễn

3
25/04/2017
- Xây dựng kế hoạch triển khai đến đội ngũ và học sinh về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.
- Công tác tại trường THCS Võ Nguyễn Giáp
Đ/c Trinh

Đ/c Sen

4
26/04/2017
- Gửi dự thảo báo cáo đánh giá ngoài cho các thành viên trong đoàn
- Quán triệt công tác tuyển sinh năm học 2017- 2018
Đ/c Diễn

Đ/c Diễn, GVCN

5
27/04/2017
- Hướng dẫn công tác sơ kết cuối năm
- Rà soát, khắc phục các nội dung đánh giá của Đoàn kiểm tra Y tế trường học
Đ/c Diễn
Đ/c Trinh, Thọ

6
28/04/2017
- Thông báo lịch kiểm tra học kỳ II
- Nhận đề, phô phô, in ấn sắp xếp phòng thi
Đ/c Xuân, GVCN
Đ/c Thanh

7
29/04/2017
- Tổ chức Đại hội công đoàn trường THCS Liêng Trang nhiệm kỳ 2018 -2023
CB GV CNV


Nơi nhận :
- BLĐ trường;
- Các Tổ trưởng;
- Các Đoàn thể;
- Đăng Website;
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG


Avatar

Kế hoạch Tuần 34

 
Gửi ý kiến