Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch Tuần 35

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:00' 28-04-2017
Dung lượng: 51.0 KB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Số: /KH - LTR
Đạ Tông, ngày 29 tháng 04 năm 2017

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 35
Thứ/ Ngày
Nội dung công việc
Phân công thực hiện

2
01/05/2017
Nghỉ lễ ngày Quốc tế lao động
Toàn trường

3
02/05/2017
Nghỉ bù lễ 30/04
- Nhận đề kiểm tra lớp 9 tại Phòng Giáo dục
Toàn trường
Đ/c Nhàn

4
03/05/2017
- Báo cáo kết quả Đại hội về Công đoàn Giáo dục huyện
- Công tác tại Rô men
- Kiểm tra học kỳ II môn: Văn; Anh văn; GDCD 6,9
Đ/c Thu

Đ/c Diễn
Hội đồng coi thi

5
04/05/2017
- Kiểm tra học kỳ II môn: Toán; GDCD 7,8; Hóa học 9
- Gửi đăng ký phúc tra thi đua về PGD
- Công tác tại Đạ Rsal
Hội đồng coi thi
Văn phòng
Đ/c Diễn

6
05/05/2017
- Kiểm tra học kỳ II môn: Văn, Anh văn, Tin, Lý 7,8
- Hướng dẫn đánh giá viên chức cuối năm
- Công tác tại Phi Liêng
Hội đồng coi thi
Đ/c Diễn
Đ/c Diễn

7
06/05/2017
- Ôn tập học kỳ 2 các môn cấp trường
- Tổ chức chấm bài kiểm tra học kỳ 2
GV - HS
Hội đồng chấm thi

Nơi nhận :
- BLĐ trường;
- Các Tổ trưởng;
- Các Đoàn thể;
- Đăng Website;
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG


Avatar

Kế hoạch Tuần 35

 
Gửi ý kiến