Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch Tuần 36

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:44' 10-05-2017
Dung lượng: 52.0 KB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Số: /KH - LTR
Đạ Tông, ngày 06 tháng 05 năm 2017

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 36
Thứ/ Ngày
Nội dung công việc
Phân công thực hiện

2
08/05/2017
- Kiểm tra học kỳ 2 môn các môn cấp trường
- Công tác tại trường THCS Đạ M`rông
- Báo cáo kết quả kiểm tra học kỳ về PGD
Hội đồng coi thi
Đ/c Diễn
Văn phòng

3
09/05/2017
- Gửi tờ trình về phòng Giáo dục đề nghị phúc tra thi đua năm học 2016 - 2017.
- Kiểm tra học kỳ 2 các môn cấp trường
Văn phòng

Hội đồng coi thi

4
10/05/2017
- Kiểm tra học kỳ 2 môn các môn cấp trường
- Hướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên
- Triển khai kế hoạch tuyên truyền hoạt động công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm 
Hội đồng coi thi
Đ/c Diễn
Đ/c Trinh

5
11/05/2017
- Xây dựng kế hoạch đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020
- Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng
Đ/c Diễn

Đ/c Diễn

6
12/05/2017
- Dự Đại hội chi bộ trường TH Đa Nhinh
- Hướng dẫn đánh giá và báo cáo sơ kết lớp
Đ/c Diễn
Đ/c Trinh

7
13/05/2017
- Tổ chức cập nhật điểm vào phần mềm và sổ điểm lớp
Giáo viên


Nơi nhận :
- BLĐ trường;
- Các Tổ trưởng;
- Các Đoàn thể;
- Đăng Website;
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG


 
Gửi ý kiến