Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bộ tiêu chí hội Khuyến học Việt Nam 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Mai Doan
Ngày gửi: 11h:00' 28-10-2017
Dung lượng: 109.5 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM
------------------------------

BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN CÁC DANH HIỆU
“GIA ĐÌNH HỌC TẬP”, “DÒNG HỌ HỌC TẬP”,
“CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP” cấp thôn/bản/ấp/tổ dân phố hoặc tương đương
Và “ĐƠN VỊ HỌC TẬP” ở cơ sở thuộc xã quản lý
(Trường học/Đơn vị/Doanh nghiệp …)

(Ban hành theo Quyết định số 448/QĐ-KHVN ngày 01/12/2015)

Hà Nội tháng 12/2015

A. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN DANH HIỆU “GIA ĐÌNH HỌC TẬP”TIÊU CHÍ

NỘI DUNG
Điểm
tối đa

1


HỌC TẬP
của
TRẺ EM
trong
GIA ĐÌNH

(30 điểm)

- Trẻ em ở độ tuổi phổ cập đều được đến trường, hoàn thành phổ cập giáo dục theo quy định. (Trừ trường hợp ốm đau, bệnh tật, không có khả năng học tập)

10- Kết quả học tập đạt từ trung bình trở lên (hoặc đạt yêu cầu đối với học sinh tiểu học)
- Hạnh kiểm phải đạt từ Khá trở lên (hoặc đạt yêu cầu đối với học sinh tiểu học)

10- Lễ phép với mọi người trong gia đình và ngoài xã hội; Tích cực tham gia các hoạt động chung ở địa phương.


10
2


HỌC TẬP
của
NGƯỜI LỚN
trong
GIA ĐÌNH

(30 điểm)
- NGƯỜI LỚN từ 19 đến 60 tuổi (trừ những người không có khả năng học tập) đều đạt chuẩn biết chữ từ bậc 1 trở lên (tương đương từ lớp 3 trở lên).


10- Hằng năm, NGƯỜI LỚN trong gia đình đều tham gia học ít nhất 01 nội dung, dưới 01 hình thức học cụ thể (trừ những người không có khả năng học tập). Người lớn là cán bộ, nhân viên, công nhân, chiến sĩ trong các cơ quan/đơn vị đều phải hoàn thành nhiệm vụ học tập theo quy định của Nhà nước hoặc theo yêu cầu của cơ quan/đơn vị.


20
3


ĐIỀU KIỆN
HỌC TẬP
của gia đình

(20 điểm)
- Gia đình có hình thức giúp đỡ, động viên, khen thưởng kịp thời TRẺ EM và NGƯỜI LỚN trong gia đình học tập thường xuyên, học tập suốt đời.
10- Gia đình có ít nhất 01 phương tiện (Sách, báo, góc học tập, điện thoại, tivi, máy tính, internet, v.v…) để tạo điều kiện cho TRẺ EM và NGƯỜI LỚN trong gia đình được học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

104
TÁC ĐỘNG, HIỆU QUẢ
HỌC TẬP
của các thành viên trong gia đình

(20 điểm)
- Gia đình tích cực lao động, phát triển kinh tế. Đời sống kinh tế của gia đình ngày càng được nâng cao.


10- Gia đình tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào xây dựng nông thôn mới hoặc xây dựng khu đô thị văn minh và các phong trào khác ở địa phương.

10


Ghi chú: Đối với những gia đình không còn trẻ em trong độ tuổi đi học thì đương nhiên sẽ được 30 điểm đối với tiêu chí 1.
B. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN DANH HIỆU “DÒNG HỌ HỌC TẬP”TIÊU CHÍ

NỘI DUNG

Điểm
tối đa1

HỌC TẬP
của
CÁC GIA ĐÌNH
trong
DÒNG HỌ

(60 điểm)

- Hằng năm, 70% trở lên số gia đình trong dòng họ đăng ký phấn đấu xây dựng “Gia đình học tập” (50% đối với vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn), trong đó 60% trở lên gia đình đăng ký được công nhận “Gia đình học tập”.


602

ĐIỀU KIỆN
HỌC TẬP
của dòng họ

(20 điểm)

- Dòng họ có nhiều hình thức động viên, khen thưởng kịp thời đối với TRẺ EM và NGƯỜI LỚN trong dòng họ học tập thường xuyên, học tập suốt đời.


15- Quỹ khuyến học của dòng họ được xây dựng, duy trì và ngày càng tăng.

53

 
Gửi ý kiến