Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tờ trình đề nghị thẩm định hợp đồng giáo viên

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:20' 11-09-2015
Dung lượng: 35.0 KB
Số lượt tải: 289
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

Số: 21 /TTr – LTR
V/v Đề nghị thẩm định hợp đồng giáo viên năm học 2011 - 2012
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


Đạ tông, ngày 09 tháng 8 năm 2011


Kính gửi: Phòng GD&ĐT Đam Rông.

Thực hiện công văn số: 99/PGD&ĐT ngày 05 tháng 7 năm 2011 của Phòng GD&ĐT Đam Rông về việc chuẩn bị cho ngày tựu trường năm học 2011 – 2012;
Căn cứ công văn số 27/GTT-PGD&ĐT ngày 05 tháng 8 năm 2011 của Phòng GD&ĐT Đam Rông V/v: Triệu tập Hội nghị bàn về công tác bố trí nhân sự GV-NV năm học 2011 -2012;
Nay trường THCS Liêng Trang làm tờ trình báo cáo và đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định cho số giáo viên được hợp đồng từ tháng 8 năm học 2011 – 2012 để đảm bảo nhu cầu công việc:
STT
Họ và tên
Chức danh
Trình độ chuyên môn

1
Nguyễn Thị Thấm
Giáo viên Công nghệ
ĐH Kỹ thuật NN

2
Lê Thị Kiều Giang
Giáo viên Tin học
CĐSP Tin

3
Nguyễn Thị Hương
Giáo viên Vật lý
CĐSP Lý


Trên đây là tờ trình đề nghị thẩm định cho 03 Giáo viên được hợp đồng làm việc từ tháng 8 trong năm học 2011 – 2012. Rất mong lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo quan tâm xem xét phê duyệt.

Nơi nhận
- PGD (xem xét);
- Lưu VT.
Hiệu trưởng


Avatar

Tờ trình đề nghị thẩm định hợp đồng giáo viên

 
Gửi ý kiến