Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tờ trình đề nghị thành lập hội đồng trường

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:19' 11-09-2015
Dung lượng: 45.0 KB
Số lượt tải: 489
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
________________

Số: 17 /TTr- LTR
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________________________________________

Đạ Tông, ngày 03 tháng 08 năm 2011


TỜ TRÌNH
V/v Đề nghị thành lập Hội đồng trường,
trường THCS Liêng Trang. Nhiệm kỳ 2011 - 2016
_____________________________

Kính gửi: - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đam Rông.
Căn cứ khoản 5 Điều 20 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;
Căn cứ nội dung biên bản họp trao đổi với cấp ủy chi bộ, BCH Công đoàn và hội đồng sư phạm trường THCS Liêng Trang ngày 02/08//2011;
Căn cứ vào điều kiện thực tế tại đơn vị. Để nhà trường hoạt động đúng theo Điều lệ quy định. Trường THCS Liêng Trang kính trình Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đam Rông xem xét ra quyết định thành lập Hội đồng trường THCS Liêng Trang gồm các ông (bà) có tên sau:
1.
Ông:
Phan Văn Diễn
Bí thư chi bộ
Thành viên

2.
Bà:
Nguyễn Thị Mộng Trinh
Phó Hiệu trưởng
Thành viên

3.
Ông:
Dương Đức Thanh
CT Công đoàn
Thành viên

4.
Ông:
Đỗ Thừa Trí
Tổ trưởng
Thành viên

5.
Bà:
Nguyễn Thị Kim Yến
Tổ trưởng
Thành viên

6.
Bà:
Trần Thị Ngọc Hiếu
Tổ trưởng
Thành viên

7.
Ông:
Nguyễn Hữu Sơn
Tổ trưởng
Thành viên

8.
Bà:
Cao Thị Hiền
Tổ trưởng
Thành viên

9.
Bà:
Nguyễn Thị Quỳnh
Tổ trưởng
Thành viên

10.
Ông:
Nguyễn Gia Min
Bí thư chi đoàn
Thành viên

11.
Ông:
Lê Thị Kiều Thu
Giáo viên
Thành viên

Sau khi có quyết định thành lập, hội đồng họp và bầu chức danh chủ tịch theo quy định hiện hành. Rất mong lãnh đạo phòng Giáo dục quan tâm xem xét.
Xin trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Như k/g;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNGGửi ý kiến