Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Hướng dẫn làm sổ điểm và các loại hồ sơ của GVCN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:53' 11-09-2015
Dung lượng: 88.0 KB
Số lượt tải: 151
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

Số /HD - LTR
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do- Hạnh phúc

Đạ tông, ngày 18 tháng 10 năm 2011HƯỚNG DẪN
Thực hiện làm hồ sơ đối với công tác chủ nhiệm

Kính gửi: - Giáo viên chủ nhiệm các lớp

Thực hiện kế hoạch công tác tháng 10. Nay nhà trường hướng dẫn các đồng chí GVCN lớp thực hiện các nội dung sau:
Công tác làm sổ điểm lớp:
GVCN cần xác định chính xác số liệu, thông tin về học sinh : Họ và tên, ngày tháng năm sinh (theo giấy khai sinh), xếp danh sách lớp theo thứ tự A,B,C,.. sau đó ghi vào số điểm lớn (lưu ý : Danh sách phải có ký duyệt của Hiệu trưởng)
Nhận học bạ lớp tại văn phòng (nhận đủ số học bạ theo danh sách lớp, còn thừa trả lại văn phòng). Xếp học bạ theo danh sách đã duyệt, lấy thông tin học sinh trong giấy khai sinh và học bạ, để ghi vào trang sơ yếu lí lịch của sổ điểm (GHI DANH SÁCH HỌC SINH BẰNG CHỮ IN HOA CÓ DẤU, KỂ CẢ CHỮ ĐỆM – TÊN LÓT), ở cột Họ và tên, phần TÊN HỌC SINH ghi cho thẳng hàng. Ghi đầy đủ thông tin một cách chính xác ở các ô cột qui định, cột nào chưa rõ phải hỏi Hiệu trưởng.
Ghi danh sách học sinh ở tất cả các trang đến cuối sổ (GHI CHỮ IN HOA CÓ DẤU). Từ trang 4 đến trang 13, ghi tên tháng, năm, số học sinh của lớp trong tháng đó (Lưu ý : Đến tháng nào ghi sĩ số học sinh ở tháng đó)
Các ngày tương ứng trong tháng với thứ nào thì ghi kí hiệu của thứ đó, ví dụ : Dòng trên là ngày của tháng 8/2011, dòng dưới là các thứ tương ứng, ta ghi như sau :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

H
B
T
N
S
b
CN
H
B
T
N
S
b
CNNgày Chủ nhật ghi kí hiệu bằng mực đỏ, dùng bút bi màu xanh hoặc màu đen kẻ xọc 2 nét ở cột (CN) cho đến hết danh sách học sinh thì dừng lại. Tiến hành kiểm diện học sinh từng ngày theo các kí hiệu hướng dẫn ở trang bìa của sổ điểm. Tổng hợp số lượt học sinh nghỉ trong từng ngày (ở dòng cuối mỗi trang), tổng hợp số ngày nghỉ của từng học sinh trong tháng (TS, p, k) vào ngày cuối tháng (chú ý cộng hàng ngang và hàng dọc).
Ký và ghi rõ họ tên và các phần thông tin ở trang bìa và trang bìa phụ.
Bao bọc sổ bằng giấy bóng kính (ni lông) để giữ gìn và bảo quản lâu dài.
Nộp sổ điểm lớp vào ngày 2 hàng tháng để Hiệu trưởng kiểm tra (nếu ngày 2 trùng vào ngày chủ nhật thì nộp vào ngày 3)


Công tác làm sổ chủ nhiệm :
Ghi đầy đủ thông tin ở trang bìa, ghi nội qui nhà trường vào trang 3 (không cắt dán), ghi các thông tin từ trang 07 đến trang 15. Xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm cả năm ở trang 16,17,18. Xây dựng kế hoạch hoạt động trong từng tháng và hàng tuần từ trang 19 trở đi.
Theo dõi tình hình của lớp từ trang 33 đến trang 35. Dùng học bạ và giấy khai sinh ghi thông tin ở cột 2,3,4,5,6,7,8 từ trang 36 đến trang 55 (lưu ý thông tin mỗi học sinh ở một ô thứ tự).
Ghi danh sách học sinh ở trang 56,57, tiến hành kiểm diện phụ huynh học sinh đi họp trong từng đợt. Theo dõi học sinh chậm tiến bộ, học sinh đặc biệt, học sinh cá biệt của lớp ở trang 58,59,60; ghi biên bản hội ý của GVCN với Ban cán sự lớp, họp phụ huynh, họp tổ chủ nhiệm từ trang 61 đến trang 71.
Bao bọc sổ bằng giấy bóng kính (ni lông) để giữ gìn và bảo quản lâu dài.
GVCN dùng sổ công tác (hoặc làm thêm kèm theo sổ chủ nhiệm) để theo dõi học sinh tham gia các buổi lao động, theo dõi xếp loại Hạnh kiểm hàng tháng của học sinh trong lớp, theo các mẫu sau:
a. Kiểm diện lao động :
STT
Họ tên HS
Kiểm diện học sinh trong các buổi lao độngTuần
…/…
Tuần
…/…
Tuần
…/…
Tuần
…/…

Avatar

Hướng dẫn làm sổ điểm và các loại hồ sơ của GVCN

 
Gửi ý kiến