Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Biên bản xét tuyển sinh vào lớp 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:30' 28-04-2016
Dung lượng: 41.0 KB
Số lượt tải: 1274
Số lượt thích: 0 người
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN SINH
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
XÃ : ĐẠ TÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN
Tuyển sinh trung học cơ sở năm học 2011 – 2012

Hội đồng tuyển sinh đã tiến hành làm việc bắt đầu từ 14h 00’ ngày 06 tháng 06 năm 2011 đến 16h 30’ ngày 06 tháng 06 năm 2011
Tại: Văn phòng trường THCS Liêng Trang.
1. Thành viên hội đồng tham gia xét tuyển sinh trung học cơ sở :
a) Có mặt:
- Chủ tịch: Ông Phan Văn Diễn – Hiệu trưởng
- Phó chủ tịch: Bà Nguyễn Thị Mộng Trinh – Phó Hiệu trưởng
Thư ký: Bà Lê Thị Kiều Thu – Giáo viên
Các uỷ viên: Ông Đỗ Thừa Trí – Giáo viên
Bà Nguyễn Thị Kim Loan – Giáo viên
Tổng số có mặt: 05/05
b) Vắng mặt:
- Tổng số vắng mặt: Không
- Họ, tên và lý do của người vắng mặt: Không
2. Công việc đã thực hiện:
a) Kiểm tra danh sách và hồ sơ của người hoc đăng ký dự tuyển sinh:
-Tổng số người học đăng ký dự tuyển: 221 học sinh
+ Giới tính: 95 Nam, 126 Nữ
+ Người học là người dân tộc thiểu số: 213 trước tuổi quy định: 00
+ Độ tuổi: đúng độ tuổi: 144 Thí sinh
+ Số người học là người dân tộc thiểu số(ghi rõ từng dân tộc).
M’nông: 119 em; Cil: 94 em.
+ Số người học đã học hết chương trình tiểu học những năm trước: 00
+ Số người học được hưởng ưu tiên: 221 em, khuyến khích: 00 em
+ Tổng số người học có đủ hồ sơ theo quy định: 221 em
b) Thực hiện xét tuyển sinh:
Căn cứ vào điều kiện dự tuyển quy định tại khoản 2 Điều 6 của “Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT và chỉ tiêu được giao Hội đồng đã tiến hành xem xét từng trường hợp để tuyển sinh vào lớp 6, kết quả như sau:
- Tổng số người học đăng ký dự tuyển: 221 em
- Tổng số người học được tuyển: 221 em
Trong đó:
+ Nam có: 95 em; Nữ có: 126 em
+ Số người học được hưởng ưu tiên: 221 em, Khuyến khích: 00
+ Số người học là người dân tộc thiểu số (ghi rõ từng dân tộc) 213
M’nông: 119 em; Cil: 94 em.
3. Lập danh sách người học được tuyển sinh vào lớp 6:
- Danh sách học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 6.
- Danh sách học sinh dự xét tuyển vào lớp 6.
- Danh sách học sinh được trúng tuyển vào lớp 6.

Biên bản này đã được toàn thể thành viên của hội đồng nhất trí thông qua.

Đạ Tông, ngày 06 tháng 06 năm 2011
CHỦ TỊCH
(họ tên, chữ ký và đóng dấu)

Họ, tên và chữ ký của
các thành viên hội đồng

Nguyễn Thị Mộng Trinh …..……………
Lê Thị Kiều Thu ….………..……………
3) Đỗ Thừa Trí …………..……………
4) Nguyễn Thị Kim Loan …………………Gửi ý kiến