Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Xây dựng trường chuẩn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:46' 26-02-2012
Dung lượng: 160.5 KB
Số lượt tải: 137
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

Số: 25 /KH - LTR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Đạ Tông, ngày 04 tháng 05 năm 2011


KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân xã Đạ Tông.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đam Rông


Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26/02/2010 của Bộ GD&ĐT V/v: Ban hành quy chế công nhận trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia;
Căn cứ công văn số: 60/PGD&ĐT ngày 19/04/2011 của phòng Giáo dục và Đào tạo Đam Rông V/v Hướng dẫn kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2011 - 2015;
Nay trường THCS Liêng Trang lập kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia của đơn vị như sau:

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

A- Thực trạng nhà trường:
I/ Về tổ chức nhà trường:
1. Nhà trường có đủ các tổ chuyên môn; Hội đồng thi đua khen thưởng; Ban đại diện cha mẹ học sinh; Tổ chức Đảng và các đoàn thể quần chúng (Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Đội TNTP HCM)
2. Các tổ chuyên môn đã giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện nội dung và nghiệp vụ dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông theo quy định của bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Số lớp học và sĩ số trong lớp: Năm học 2010 - 2011: 18 lớp, bình quân 33 HS/lớp đảm bảo với điều lệ trường trung học.
II/ Về Cán bộ quản lý và giáo viên:
Cán bộ quản lý:
a)Trình độ đào tạo: Trình độ Cao Đẳng 02 người; Quản lý giáo dục 01 người; Trung cấp lý luận chính trị 00 người.
b)Năng lực quản lý: Xây dựng được kế hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch của trường trong từng năm học; Quản lý chặt chẽ các kế hoạch dạy học, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục theo biên chế năm học do Bộ ban hành; Quản lý tốt các giờ học và thực hành theo thời khoá biểu; Quản lý tốt công tác hành chính, quản lý tài chính- tài sản; Xây dựng và tổ chức hoạt động của bộ máy nhà trường có nề nếp, kỷ cương, đúng quy định;
Xây được mối quan hệ chặt chẽ với cấp uỷ đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng trong địa phương; Bộ máy lãnh đạo đoàn kết, phân công công việc cụ thể, phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác; Thực hiện dân chủ hoá trong quản lý.
2. Giáo viên, nhân viên:
Tổng số giáo viên 35 người, trong đó giáo viên có bằng tốt nghiệp Cao đẳng 17/35 chiếm 48,6%, giáo viên có bằng tốt nghiệp Đại học 18/35 chiếm 51,4%.
Tổng số nhân viên 04 người, trong đó 01 kế toán, 01 thư viện, 01 văn thư, 01 bảo vệ. Nhân viên có trình độ trung cấp trở lên, bảo vệ chưa qua đào tạo.
III/ Chất lượng giáo dục:
Xếp loại hạnh kiểm hàng năm đạt 99% từ trung bình trở lên.
Xếp loại học lực hàng năm đạt 82,5 % từ trung bình trở lên.
Giáo dục thể chất: Thực hiện tốt quy chế giáo dục thể chất, dạy đủ số tiết quy định của môn thể dục, tổ chức các hội thao TDTT của nhà trường và tham gia tích cực hội khoẻ Phù Đổng do ngành giáo dục tổ chức; Đảm bảo vệ sinh môi trường ở tất cả các khu vực trong nhà trường, khuôn viên luôn xanh, sạch, đẹp.
Giáo dục thẩm mỹ: Dạy đủ số tiết âm nhạc, mỹ thuật; Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ như tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng, giáo dục nếp sống văn minh lành mạnh, xây dựng hành vi đạo đức tốt cho học sinh, giáo dục vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.
Giáo dục kỹ năng thực hành, hướng nghiệp: dạy học đủ, đúng chương trình công nghệ; Tổ chức các hội thi khéo tay, thi làm và sử dụng đồ dùng dạy học.
IV/ Về cơ sở vật chất:
Diện tích nhà trường:
Tính theo đầu học sinh đảm bảo đủ trên 10 m2/học sinh.
Các khối công trình:
a) Khu hành chính: Chưa có khu làm việc hành chính. Hiện tại mượn phòng học làm việc tạm.
b) Khu phòng học và phòng bộ môn:
Phòng học: có 09 phòng xếp đủ bàn ghế
Gửi ý kiến