Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Hướng dẫn báo cáo công tác xây dựng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:49' 26-02-2012
Dung lượng: 78.5 KB
Số lượt tải: 40
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
ĐƠN VỊ THCS ĐẠ M’RÔNG
Số /HD - ĐMR

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Đạ M’rông, ngày 20 tháng 3 năm 2010.


HƯỚNG DẪN BÁO CÁO TÓM TẮT QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI
VÀ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG THTT, HSTC”
Năm học 2009 – 2010

Kính gửi : Các đồng chí tổ trưởng, trưởng các đoàn thể nhà trường

Thực hiện công văn số /CV – LT ngày 18/3/2010 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đam Rông về kiểm tra việc thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực” năm học 2009-2010.
Nay nhà trường hướng dẫn các bộ phận tổ khối, đoàn thể thực hiện báo cáo theo các nội dung như sau:
I - Về quy mô, số lớp, học sinh (tính đến tháng 3/2010)
- Trường : có 13 lớp; có 01 điểm trường chính và 01 phân trường (điểm chính 10 lớp, phân trường 03 lớp).
- Có 384 học sinh/ 13 lớp, giảm 12 học sinh so với đầu năm. Trong đó : Học sinh dân tộc ……. em, nữ ……. Em.
II – Các phương thức triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” :
Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp:
Các văn bản chỉ đạo Đảng/chính quyền tỉnh (số/ trích yếu) :...Các văn bản kế hoạch, hướng dẫn của Sở GD&ĐT/liên ngành (số/trích yếu)...


Sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền và tham gia phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương (thuận lợi, khó khăn, kết quả, kiến nghị):
Thuận lợi :
-
Khó khăn :
-
Kết quả :
-Đề xuất - Kiến nghị :
-
Các Hội nghị/ lớp tập huấn tham dự :
Các hội nghị đã triển khai cấp tỉnh:
+ Hội nghị ..................................................; số người dự: ................ người
+ ...................................................................................................................
Số đợt tập huấn cấp huyện đã mở: .............. đợt. Cụ thể:.......................
+ Tập huấn về .....................................................; Từ ngày / / 20....... đến ngày / /200...; Số người dự:................... người
+.................................................................................................................
Các hình thức triển khai khác:……………….
III - Kết quả triển khai thực hiện 5 nội dung phong trào thi đua gắn với nội dung “5 có”
Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn:
a) Số lớp có khuôn viên cây xanh, cây cảnh được quy hoạch đảm bảo thoáng mát, luôn sạch đẹp ……..
b) Tổng số cây trồng mới (tính từ tháng 9/2008 đến nay):....................... cây.
c) Công trình vệ sinh (tính từ tháng 9/2008 đến nay): có đảm bảo đủ và hợp vệ sinh phục vụ cán bộ/GV và học sinh trường không?Đề xuất, kiến nghị -Có đủ bàn ghế, phù hợp với độ tuổi học sinh không? :Đề xuất, kiến nghị -g) Có nội dung, chương trình và thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh về việc bảo vệ, xây dựng trường lớp xanh, sạch đẹp và an toàn?:Đề xuất, kiến nghị -
* Nhận xét, đánh giá những ưu, nhược điểm, tồn tại của việc thực hiện Phong trào. Nêu một số giải pháp cụ thể đã thực hiện có kết quả nổi bật.2. Dạy học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh, giúp các em tự tin trong học tập.
a) - Số học sinh bỏ học năm học 2008–2009:.......HS, chiểm tỷ lệ.......%, trong đó:
- Số học sinh bỏ học, tính đến hết học kỳ I năm học 2009 – 2010: .................. HS, chiểm tỷ lệ...............%, trong đó: khối 6 … em, ….. %; khối 7 … em, ….. %; khối 8 … em, ….. %; khối 9 … em, ….. %;
b) Tổng số hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đã dự tập huấn về Đổi mới công tác quản lý, Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh (tính từ hè 2008 đến tháng 3/
 
Gửi ý kiến