Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2012 - 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:28' 12-03-2012
Dung lượng: 193.5 KB
Số lượt tải: 363
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
_________________________

Số: /KH- LTR
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________________________________________

Đạ Tông, ngày 12 tháng 03 năm 2012


KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC
NĂM HỌC 2012 - 2013
______________________

Căn cứ công văn số 18/PGD&ĐT ngày 06/02/2012 của Phòng GD&ĐT Đam Rông V/v: Xây dựng kế hoạch phát triền giáo dục năm học 2012-2013;
Căn cứ công văn số 05/KH-UBND ngày 14/02/2011 của UBND xã Đạ Tông về kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2010 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và địa phương trong năm học 2011 - 2012. Nay trường THCS Liêng Trang xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2012 - 2013 với những nội dung cụ thể như sau:

Phần I: Kết qủa thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 - 2012
I. Những thuận lợi - khó khăn:
1. Thuận lợi:
Được sự quan tâm của Đảng uỷ, UBND xã, các cấp ngành từ xã đến huyện, đặc biệt là phòng Giáo dục và Đào tạo đã giúp nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục ở địa phương.
Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhiệt tình, có tinh thần thái độ làm việc tốt, đã khơi dậy được các phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong nhà trường. Thường xuyên thực hiện các chuyên đề về đổi mới phương pháp vào công tác giảng dạy trong nhà trường, giao lưu học hỏi, đúc rút kinh nghiệm vào công tác giảng dạy, đã tạo được niềm tin tưởng, uy tín, đoàn kết trong đội ngũ và nhân dân ; đã phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
2. Những khó khăn cơ bản.
Cơ sở vật chất: các phòng học, phòng thực hành còn thiếu, khuôn viên trường học chưa được quy hoạch tổng thể.
Phương tiện đồ dùng dạy học tuy đã được mua sắm bổ sung nhưng chưa đủ, chưa đáp ứng được nhu cầu hoạt động giáo dục toàn diện trong nhà trường.
Một bộ phận học sinh chưa chăm ngoan, lực học còn yếu kém, chưa chịu khó trong việc tu dưỡng rèn luyện, khả năng thích nghi với môi trường học tập chậm, dẫn đến tỷ lệ học sinh trong độ tuổi bỏ học vẫn còn cao.
Vẫn còn nhiều hộ gia đình chưa quan tâm trong việc giáo dục con cái, chưa đầu tư hỗ trợ mua sắm đồ dùng, dụng cụ học tập và sách tham khảo cho các em; để các em nghỉ học, bỏ học nửa chừng.
Điều kiện ăn ở sinh hoạt cho đội ngũ còn thiếu thốn, chật trội; chưa có nhà ở công vụ, chưa có tính ổn định trong công tác.
Tỷ lệ giáo viên hợp đồng cao, trình độ tay nghề còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm trong công tác giáo dục và giảng dạy, dẫn đến chất lượng hiệu quả đạt được chưa cao.
II. Quy mô trường, lớp, học sinh, đội ngũ:
+ Số trường, lớp, học sinh (trong đó học ngoại ngữ, tin học)?
Tổng số học sinh đầu năm: 694 học sinh/20 lớp.
Tổng số học sinh hiện tại: 686 học sinh/20 lớp.
Tổng số học sinh học ngoại ngữ 686 học sinh/20 lớp.
Tổng số học sinh học tin học 686 học sinh/20 lớp.
+ Số CBGVNV (trong đó cán bộ QL, giáo viên, nhân viên)? Trình độ đào tạo, trình độ trên chuẩn, trình độ chuẩn, chưa chuẩn?; biên chế (giáo viên, nhân viên); hợp đồng (giáo viên, nhân viên)?
Tính đến tháng 02/2012 tổng số CBGV- CNV có 45 đ/c. Trong đó: CBQL 03 đ/c ; Giáo viên 37 đ/c; Nhân viên 05 đ/c
Trình độ đào tạo: Trên chuẩn: 23 đ/c, Đạt chuẩn: 21 đ/c, Chưa chuẩn: 01 đ/c (Bảo vệ)
Biên chế: 26 đ/c (CBQL: 03,Giáo viên: 23, nhân viên: 00 )
Hợp đồng: 19 đ/c (Giáo viên: 14, nhân viên: 05 )
+ Số phòng học 15 phòng (trong đó Kiên cố: 08 phòng, bán kiên cố: 00, cấp 4: 07 phòng)
+ Số phòng học sử dụng làm văn phòng: 01 phòng
+ Số phòng máy vi tính: 01 phòng. Số máy vi tính phục vụ dạy học: 30 máy.
+ Trường đã nối mạng Internet tới văn phòng và phòng máy vi tính phục vụ công tác dạy học.
+ Dự báo số học sinh lưu ban: 06 em, tỉ lệ: 0.9 % (
Gửi ý kiến