Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tờ trình thành lập hội đồng xét TN THCS

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:16' 11-09-2015
Dung lượng: 45.0 KB
Số lượt tải: 303
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

Số: 04 /TTr- LTR
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Đạ Tông, ngày 09 tháng 05 năm 2012


TỜ TRÌNH
“V/v đề nghị Thành lập Hội đồng xét Tốt nghiệp
Năm học 2011 – 2012”

Kính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tạo Đam Rông

Thực hiện công văn số: 67/PGD&ĐT ngày 08/05/2012 của phòng Giáo dục và Đào tạo Đam Rông V/v Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2011 – 2012.
Nay trường THCS Liêng Trang lập tờ trình và danh sách đề nghị thành lập hội đồng xét Tốt nghiệp THCS năm học 2011 - 2012 như sau:
Tổng số thí sinh dự xét TN THCS: 120 em (Học sinh: Bổ túc, Phổ cập, Tự do: không có)
Danh sách đề nghị thành lập hội đồng:

STT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
Ghi chú

1
Phan Văn Diễn
Hiệu trưởng
Chủ tịch HĐ


2
Nguyễn Thị Mộng Trinh
Phó Hiệu trưởng
Phó CTHĐ


3
Trần Thị Ngọc Hiếu
Tổ trưởng
Thư Ký


4
Đỗ Thừa Trí
Trưởng BTTND
Ủy viên


5
Nguyễn Hữu Sơn
Tổ trưởng
Ủy viên


6
Nguyễn Thị Kim Yến
Tổ trưởng
Ủy viên


7
Cao Thị Hiền
Tổ trưởng
Ủy viên


8
Trần Mạnh Hùng
Tổ trưởng
Ủy viên


9
Nguyễn Gia Min
GVCN
Ủy viên


10
Nguyễn Thị Thấm
GVCN
Ủy viên


11
Ngũ Thị Thuận
GVCN
Ủy viên


12
Nguyễn Đình Thắng
GVCN
Ủy viên


Danh sách này có 12 người
Nơi nhận: Hiệu trưởng
PGD ( báo cáo)
Lưu VT

Gửi ý kiến