Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Mẫu do phó hiệu trưởng tự đánh giá

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:26' 25-05-2012
Dung lượng: 64.5 KB
Số lượt tải: 221
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

PHIẾU PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TỰ ĐÁNH GIÁ
Năm học 2011 – 2012


 (Kèm theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Họ và tên phó hiệu trưởng: .............................................. Năm học: 2011 – 2012
Hướng dẫn cho điểm:
1. Điểm cho tiêu chí theo thang điểm 10, là số nguyên:
2. Điểm cho tiêu chuẩn là tổng điểm của các tiêu chí trong tiêu chuẩn đó.

Tiêu chuẩn
Tiêu chí
Điểm tiêu chí
Điểm tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp
1. Phẩm chất chính trị
2. Đạo đức nghề nghiệp
3. Lối sống
4. Tác phong
5. Giao tiếp, ứng xửTiêu chuẩn 2: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm
6. Hiểu biết chương trình GD
7. Trình độ chuyên môn
8. Nghiệp vụ sư phạm
9. Tự học và sáng tạo
10. Năng lực ngoại ngữ và CNTTTiêu chuẩn 3:
Năng lực quản lý nhà trường

11. Phân tích và dự báo
12. Tầm nhìn chiến lược
13. Thiết kế và định hướng triển khai
14. Quyết đoán, có bản lĩnh đổi mới
15. Lập kế hoạch hoạt động
16. Tổ chức bộ máy và phát triển đội ngũ
17. Quản lý hoạt động dạy học
18. Quản lý tài chính và tài sản nhà trường
19. Phát triển môi trường giáo dục
20. Quản lý hành chính
21. Quản lý công tác thi đua, khen thưởng
22. Xây dựng hệ thống thông tin
23. Kiểm tra đánh giáTổng điểm


Xếp loại


Chú ý
- Ghi rõ số điểm từng tiêu chí, tiêu chuẩn, tổng điểm. Trường hợp không ghi đủ các số liệu phiếu sẽ bị loại.
- Xếp 1 trong 4 loại: xuất sắc; khá; trung bình; kém.Các minh chứng
1. Các minh chứng cho tự đánh giá về Phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Các minh chứng cho tự đánh giá về Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Các minh chứng cho tự đánh giá về Năng lực quản lý nhà trường ( Kế hoạch phát triển nhà trường đã được thông qua; sự hoàn thiện bộ máy tổ chức, phát triển đội ngũ nhà giáo; kết quả học tập của học sinh; hoạt động đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên; môi trường giáo dục được cải thiện gì; kết quả phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”...):
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Đánh giá chung
1. Những điểm mạnh:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Những điểm yếu:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............. ngày .........tháng........năm.........
(Chữ kí của phó hiệu trưởng)


 
Gửi ý kiến