Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Mẫu tổng hợp ý kiến đánh giá đối với phó hiệu trưởng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:29' 25-05-2012
Dung lượng: 72.0 KB
Số lượt tải: 159
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIÁO VIÊN, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN THAM GIA ĐÁNH GIÁ PHÓ HIỆU TRƯỞNG


(Kèm theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Họ và tên phó hiệu trưởng: ...............................................Năm học: 2011 - 2012
Trường :.................................................................................................................
Tổng số phiếu đánh giá (hợp lệ)/tổng số CB,GV,NV (cơ hữu): ........../...........
Hướng dẫn cho điểm
1. Điểm cho tiêu chí là trung bình cộng điểm của tiêu chí đó cho tất cả các phiếu đánh giá.
2. Điểm cho tiêu chuẩn là tổng điểm của các tiêu chí trong tiêu chuẩn đó.
Tiêu chuẩn
Tiêu chí
Điểm tiêu chí
Điểm tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp
1. Phẩm chất chính trị
2. Đạo đức nghề nghiệp
3. Lối sống
4. Tác phong
5. Giao tiếp, ứng xửTiêu chuẩn 2: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm
6. Hiểu biết chương trình GD
7. Trình độ chuyên môn
8. Nghiệp vụ sư phạm
9. Tự học và sáng tạo
10. Năng lực ngoại ngữ và CNTTTiêu chuẩn 3:
Năng lực quản lý nhà trường

11. Phân tích và dự báo
12. Tầm nhìn chiến lược
13. Thiết kế và định hướng triển khai
14. Quyết đoán, có bản lĩnh đổi mới
15. Lập kế hoạch hoạt động
16. Tổ chức bộ máy và phát triển đội ngũ
17. Quản lý hoạt động dạy học
18. Quản lý tài chính và tài sản nhà trường
19. Phát triển môi trường giáo dục
20. Quản lý hành chính
21. Quản lý công tác thi đua, khen thưởng
22. Xây dựng hệ thống thông tin
23. Kiểm tra đánh giáTổng điểm


Xếp loại
Xuất sắc: %; Khá: %; TB: %; Kém: %.
Tổng hợp ý kiến nhận xét của cán bộ, giáo viên, nhân viên:
1. Những điểm mạnh (ý kiến của đa số, ý kiến khác):
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2. Những điểm yếu (ý kiến của đa số, ý kiến khác):
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ý kiến của các phó hiệu trưởng:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ý kiến của cấp ủy Đảng:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ý kiến của BCH Công đoàn:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ý kiến của BCH Đoàn TNCS HCM:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............ ngày ......... tháng........ năm.........
Người tổng hợp
(Đại diện cấp ủy Đảng hoặc Công đoàn)
(kí và ghi rõ họ, tên)
 
Gửi ý kiến