Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Mẫu phụ lục 4 về đánh giá chuẩn nghề nghiệp do Hiệu trưởng đánh giá đối với phó hiệu trưởng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:50' 03-09-2015
Dung lượng: 39.5 KB
Số lượt tải: 106
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

PHIẾU THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
QUẢN LÝ TRỰC TIẾP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI PHÓ HIỆU TRƯỞNG


(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT
ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
____________________Họ và tên phó hiệu trưởng: ....................................................................................
Trường:.....................................................................................................................

Tiêu chuẩn
Phó Hiệu trưởng tự đánh giá, xếp loại
(số điểm/ tổng số điểm tối đa của tiêu chuẩn)
Cán bộ, giáo viên, nhân viên đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng
(số điểm/ tổng số điểm tối đa của tiêu chuẩn; % mỗi loại)

Tiêu chuẩn 1
/50
/50

Tiêu chuẩn 2
/50
/50

Tiêu chuẩn 3
/130
/130

Tổng điểm
/230
/230

Xếp loại

Xuất sắc: Khá:
TB: %; Kém: %

 Nhận xét, đánh giá
a. Những điểm mạnh:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ b. Những điểm yếu:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
c. Chiều hướng phát triển:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Xếp loại: ......................................................................
............ ngày ......... tháng........ năm.........
THỦ TRƯỞNG
(Kí tên, đóng dấu)

 
Gửi ý kiến