Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2012 - 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:30' 07-09-2012
Dung lượng: 61.5 KB
Số lượt tải: 262
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GIÁO DỤC ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

Số /KH – LTR

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do- Hạnh phúc

Đạ Tông, ngày 04 tháng 09 năm 2012


KẾ HOẠCH
“Tổ chức Hội nghị CB CN VC năm học 2012 - 2013”

Thực hiện công văn số: 136/CVLT-PGD-CĐGD ngày 27 tháng 8 năm 2012 của Phòng và Công Đoàn Giáo dục huyện Đam Rông V/v Hướng dẫn tổ chức Hội nghị CB CC năm học 2012 – 2013.
Nay nhà trường và Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch và thời gian tổ chức Hội nghị CB CN VC trường THCS Liêng Trang với nội dung như sau:
I/ Mục đích yêu cầu:
1. Phát huy dân chủ trong hoạt động của trường học để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu – kế hoạch giáo dục.
2. Thống nhấtt nội dung nghị quyết hội nghị CB – VC của đơn vị. Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể, bàn bạc quyết tâm ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới.
3. Tổ chức hội nghị với tinh thần gọn nhẹ, nghiêm túc, thẳng thắn, dân chủ, đoàn kết, thiết thực; được sự góp ý và thống nhất cao của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong hội đồng sư phạm nhà trường.
II/ Nội dung hội nghị:
Thời gian:
Thời gian tổ chức hội nghị ở tổ trước ngày 16/9/2012.
Thời gian tổ chức hội nghị toàn trường ngày 20/9/2012 (thứ 5).
Địa điểm: Tại trường THCS Liêng Trang.
Thành phần:
Đại biểu mời: Lãnh đạo phòng giáo dục; Lãnh đạo Đảng ủy – UBND xã Đạ Tông; đại diện hội cha mẹ học sinh; Đại biểu các trường bạn.
Toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.
Nội dung:
STT
Nội Dung

1
Khai mạc hội nghị;
Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.

2
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học qua và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013.

3
Báo cáo kết quả triển khai hội nghị ở các tổ chuyên môn. Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của CB CNVC.

4
Trả lời các ý kiến và kiến nghị của CB CNVC.

5
Báo cáo công tác tài chính của đơn vị.

6
Báo cáo tình hình hoạt động của BTTND và triển khai phương hướng hoạt động của BTTND.

7
Thông qua các nội dung sửa đổi bổ sung về: Qui chế thực hiện dân chủ trong nhà trường; Qui chế phối hợp giữa công đoàn và nhà trường; Quy chế làm việc của đơn vị; Các quy định về sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng.

8
Hội nghị thảo luận về các báo cáo nêu trên.

9
Phát biểu của đại biểu.

10
Chủ tịch đoàn tổng hợp, thống nhất biểu quyết các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện kế hoạch năm học.

11
Bầu Ban thanh tra nhân dân.

12
Báo cáo công tác thi đua; Phát động phong trào thi đua; Tổng hợp đăng ký thi đua trong năm học mới.

13
Thông qua nghị quyết của hội nghị.

14
Tổng kết hội nghị, biểu quyết thực hiện nghị quyết.

15
Bế mạc hội nghị.

Tổ chức thực hiện:
Phân công chuẩn bị nội dung:
Phân công soạn dự thảo báo cáo tình hình đầu năm và xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 (Đ/c Diễn).
Phân công soạn, dự thảo bổ sung quy chế làm việc (Đ/c Thanh)
Phân công soạn, dự thảo bổ sung quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường; Quy chế phối hợp giữa công đoàn và nhà trường; Quy chế khen thưởng, sử dụng quỹ phúc lợi (Đ/c Kiều Thu)
Phân công soạn, dự thảo bổ sung Quy tắc ứng xử trong nhà trường; Quy ước xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa (Đ/c Trinh).
Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cán bộ viên chức; Tổng hợp kết quả đăng ký thi đua của cá nhân và tập thể (Đ/c Kiều Thu)
Chuẩn bị báo cáo công tác tài chính và phương hướng chi tiêu tài chính năm học 2012 – 2013 (Đ/c Quỳnh)
Dự thảo nghị quyết hội nghị CB CN VC (Đ/c Hiếu)
Chuẩn bị báo cáo hoạt động của BTTND và phương hướng hoạt động của BTTND trong nhiệm kỳ mới (Đ/c Trí).
Chuẩn bị phô tô, in ấn tài liệu; nước uống phục vụ hội nghị (Đ/c Hương)
Gửi ý kiến