Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông báo nhận tiền hộ nghèo

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:32' 08-12-2012
Dung lượng: 36.0 KB
Số lượt tải: 39
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số /TB-LTR
“Thông báo nhận tiền thuộc diện hộ nghèo năm 2010 và năm 2011”

Đạ tông, ngày 06 tháng 11 năm 2012Kính gửi:
UBND xã Đạ Tông.
Ban nhân dân thôn.


Căn cứ quyết định 102/QĐ-UBND ngày 02/03/2011 của ủy ban nhân dân huyện Đam Rông Về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ học sinh con hộ nghèo đi học từ tháng 1-4 năm 2010 theo quyết định 112/2007/ QĐ – TTg của chính phủ;
Căn cứ quyết định 551/QĐ-UBND ngày 10/05/2012 của ủy ban nhân dân huyện Đam Rông Về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ học sinh con hộ nghèo đi học tháng 5/2010 và từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2010 theo quyết định 112/2007/ QĐ – TTg của chính phủ;
Căn cứ quyết định 1119/QĐ-UBND ngày 06/08/2012 của ủy ban nhân dân huyện Đam Rông Về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ học sinh con hộ nghèo đi học từ tháng 1đến tháng 5 năm 2011 theo quyết định 112/2007/ QĐ – TTg của chính phủ;
Trường THCS Liêng Trang đã thông báo và tiến hành cấp phát tiền cho học sinh. Tuy nhiên đến ngày 05/11/2012 vẫn còn 59 học sinh chưa đến nhận tiền. Nay nhà trường lập thống báo này, kính đề nghị Ban nhân dân các thôn phối hợp, giúp đỡ thông báo cho những em có tên trong danh sách đến nhận tiền.
Sau ngày 12 tháng 11 năm 2012 những học sinh nào không đến nhận, nhà trường sẽ nộp số tiền trên về ngân sách nhà nước. Mọi chế độ của học sinh sẽ không được cấp phát bổ sung, các ý kiến thắc mắc, khiếu nại không có hiệu lực.
Khi đến nhận cần mang theo giấy khai sinh và hộ khẩu phô tô công chứng.
Vậy nhà trường thông báo để toàn thể nhân dân, phụ huynh và học sinh trong xã được biết và thực hiện. Đề nghị lãnh đạo UBND xã Đạ Tông, trường Ban nhân dân thôn giúp đỡ, thông báo rộng rãi, để học sinh được biết và thực hiện kịp thời.
Nơi nhận:
Như kg;
Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG


 
Gửi ý kiến