Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Mẫu đăng ký học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:23' 11-04-2013
Dung lượng: 43.5 KB
Số lượt tải: 1766
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ ĐẠ TÔNG
CHI BỘ TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Đạ Tông, ngày 12 tháng 04 năm 2013


BẢN ĐĂNG KÝ
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Năm 2013

Tên tôi là : ………………………………… Sinh ngày ………………………..
Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể) : ……………….…………………………………
Đơn vị tổ : ………………………………… - trường THCS Liêng Trang.
Căn cứ kế hoạch số: 42-KH/HU ngày 19/02/2013 của Huyện ủy Đam Rông về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thực hiện công văn số: 13/CV - LTR ngày 10/04/2013 của trường THCS Liêng Trang V/v đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nay tôi xây dựng bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2013, với những nội dung cụ thể như sau:
Nhận thức:
Những phẩm chất cơ bản của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là:
Là tấm gương trọn đời phấn đấu, hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và nhân loại.
Là tấm gương của ý chí và nghị lực của tinh thần to lớn, vượt qua mọi thử thách, khó khăn để đạt được mục đích cách mạng.
Là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.
Là tấm gương của một con nghười nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu hết mực vì con người.
Là tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường.
Tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh mà cán bộ đảng viên cần học tập trong giai đoạn hiện nay là:
Nâng cao tinh thần yêu nước, tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam chân chính; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, có ý chí vươn lên vượt qua nghèo nàn, lạc hậu, có ý thức giữ gìn đoàn kết dân tộc, đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị.
Có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, có đạo đức trong sáng; giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân – gia đình – tập thể - xã hội, giữa nghĩa vụ và quyền lợi.
Thực hiện đúng lời dạy “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” tích cực lao động học tập, công tác với tinh thần sáng tạo, năng xuất, chất lượng, hiệu quả cao; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, bệnh lười biếng, lối sống thực dụng – hưởng thụ, vị kỷ.
Nâng cao ý thức dân chủ và kĩ luật, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ; phải đặt mình trong tổ chức, tập thể, cộng đồng, tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, kỷ cương, gần dân, học dân, có trách nhiệm với dân, coi trọng phê bình và tự phê bình.
Phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; nâng cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, kiên quyết đấu tranh chống tâm lý tự ti, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi.
Nói phải đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức; xây phải đi đôi với chống; phải tự tu dưỡng đạo đức suốt đời.
Nội dung đăng ký học tập và thực hiện trong năm 2013:
Tiếp tục quán triệt, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Nói phải đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức; xây phải đi đôi với chống, phải tự tu dưỡng rèn luyện đạo đức suốt đời; quyết tâm học tập theo phong cách Hồ Chí Minh. Bản thân tôi đã nhận thức được và đăng ký thực hiện các nội dung như sau:
(Trên cơ sở vị trí công tác, chức trách, nhiệm vụ được giao,…của mỗi cán bộ, đảng viên trong từng lĩnh vực để đăng ký và đưa ra phương hướng thực hiện)
Trên đây là bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2013, bản thân quyết tâm thực hiện tốt những nội dung đã đăng ký như trên.
Xác nhận của chi bộ hoặc
Công đoàn (nếu chưa là đảng viên)
Người đăng ký


No_avatar

Tôi là Vi Đại Phong - công tác tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ xin cẩm ơn anh rất nhiều

Avatar

Xim cám ơn thầy Vi Đại Phong, rất mong được thầy thường xuyên giao lưu, chia sẻ

 
Gửi ý kiến