Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Bai_thi_so_2__lop_3.flv Mauchuvietbangchuhoadung.png Chuc_mung_nam_moi_20131.swf Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Chuc_2013_Quang_loan.swf Bannertet2013.swf Trian1.swf Sntrungkien.swf Luyen_chu_dep_anh_duong.swf Thiep_moi_sinh_nhat_Thanh_Nghi15.swf FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Phu_keo_mo_cau.swf Ho_Chi_Minh_dep_nhat_ten_nguoi.swf M2.swf Hoa_hong_5.swf Thang_ba.swf Ha_trang.swf DANH_NGON_VE_TAI_TRI.swf DANH_NGON_1.swf

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Báo cáo kiểm điểm theo nghị quyết TW4

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
  Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:50' 28-10-2015
  Dung lượng: 70.0 KB
  Số lượt tải: 828
  Số lượt thích: 0 người
  ĐẢNG ỦY XÃ ĐẠ TÔNG
  CHI BỘ TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

  Số - BC/CB-LTR

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Đạ Tông, ngày tháng 12 năm 2012

  
  
  BÁO CÁO
  Kiểm điểm của tập thể chi bộ trường THCS Liêng Trang
  theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề
  cấp bách về xây dựng đảng hiện nay"


  Thực hiện Kế hoạch số 40-KH/HU ngày 06/12/2012 của Huyện uỷ Đam Rông về việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2012.
  Thực hiện công văn số 15-CV/ĐU ngày 20/12/2012 của Đảng uỷ Đạ Tông về việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo và đảng viên năm 2012.
  Chi bộ trường THCS Liêng Trang xây dựng báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" với các nội dung cụ thể như sau:

  Phần I: Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng:
  1. Ưu điểm.
  1.1 Năm học 2012 - 2013 trường THCS Liêng Trang có 49 cán bộ giáo viên và 701 học sinh. Chi bộ có tổng số 09 Đảng viên, trong đó nữ 04, dân tộc 00. Trong những năm vừa qua, Chi bộ đã lãnh đạo phong trào giáo dục của nhà trường đạt được những kết quả đáng phấn khởi: nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2011 -2012, các tổ chức đoàn thể của nhà trường hằng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi bộ Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011.
  1.2 Chi bộ trường THCS Liêng Trang luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định, đoàn kết nhất trí cao. Tập thể chi bộ có trách nhiệm cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.
  1.3 Chỉ đạo công tác xây dựng và bảo vệ Đảng; công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện Luật công chức, Luật viên chức và quy định về những điều đảng viên không được làm ở các lĩnh vực được phân công phụ trách. Đồng thời, có trách nhiệm cao trong việc đề ra những chủ trương, biện pháp để lãnh đạo xây dựng lập trường tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên; những hình thức, biện pháp đấu tranh ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc chi bộ quản lý.
  1.4 Các đồng chí đảng viên luôn tiền phong gương mẫu, không có biểu hiện sa sút về ý chí chiến đấu; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và Quy định về những điều đảng viên không được làm.
  1.5 Tập thể chi bộ luôn nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, không để xảy ra tình trạng chia bè phái, gây mất đoàn kết trong nội bộ. Khi có tình hình, vụ việc sai sót, vi phạm xảy ra đã thực sự thẳng thắn tự phê bình và phê bình; thường xuyên lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong chi bộ không ngừng rèn luyện phấn đấu, giữ gìn đạo đức, lối sống lành mạnh và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
  2. Hạn chế, yếu kém
  2.1. Công tác lãnh đạo xây dựng lập trường tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên chưa đạt hiệu quả cao.
  2.2. Công tác giáo dục chính, tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên chưa được thường xuyên liên tục, chưa có kế hoạch biểu dương những gương điển hình dẫn đến lối sống của tập thể và cá nhân chưa có phân định rõ ràng; sức chiến đấu của một số cán bộ đảng viên chưa mạnh, còn nể nang, né tránh, tâm lý an phận thủ thường.
  2.3. Một số cán bộ, đảng viên chưa thực sự tiền phong gương mẫu, còn vi phạm những nội quy, quy chế của đơn vị.
  2.4. Tập thể chi bộ đôi khi chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc đấu tranh tự phê bình và phê bình, chưa kiên quyết trong xử lý đối với những sai sót, vi phạm của cán bộ, đảng viên như: Ví dụ cách góp ý cho đồng nghiệp đôi khi thiếu tinh thần xây dựng, hoặc những vi phạm quy chế chuyên môn; thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác, chưa tận tụy với công việc, chưa tận tụy với học sinh
  Gửi ý kiến