Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Sơ đồ quy trình giải toán đại số 8

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:58' 03-11-2011
Dung lượng: 460.0 KB
Số lượt tải: 66
Số lượt thích: 0 người

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH RÈN KỸ NĂNG GIẢI MỘT SỐ DẠNG TOÁN CƠ BẢN LỚP 8
THEO YÊU CẦU CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

QUY ƯỚC VỀ SƠ ĐỒ QUY TRÌNH GIẢI CÁC DẠNG TOÁN

Trường hợp
Thực hiện tiếp, đi đến
Bằng cáchI.NHÂN VÀ CHIA ĐA THÚC
1.Nhân đa thức:Nhân đơn thức với đa thức.Nhân đa thức với đa thức.Nhân hai đa thức đã sắp xếp
KỸ NĂNG: -Vận dụng được tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:
A(B+C) =AB + AC; (A + B) (C + D) = AC + AD + BC + BD, trong đó A, B, C, D là các số hoặc các biểu thức đại số.
2.Các hằng đẳng thức đáng nhớ: Bình phương của một tổng. Bình phương của một hiệu. Hiệu hai bình phương. Lập phương của một tổng. Lập phương của một hiệu. Tổng hai lập phương. Hiệu hai lập phương
KỸ NĂNG: Hiểu và vận dụng được các hằng đẳng thức
3.Phân tích đa thức thành nhân tử: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp.
KỸ NĂNG: -Vận dụng được các phương pháp cơ bản phân tích đa thức thành nhân tử.
4.Chia đa thức: Chia đơn thức cho đơn thức. Chia đa thức cho đơn thức. Chia hai đa thức một biến đã sắp xếp.
KỸ NĂNG: -Vận dụng được qui tắc chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức. -Vận dụng được chia hai đa thức một biến đã sắp xếp.
NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC ( cũng chính là bỏ dấu ngoặc của đa thức )NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC ( cũng chính là bỏ dấu ngoặc của các đa thức )

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ( Chú ý: Nếu thấy có nhân tử chung thì
dùng phương pháp đặt NTC trước)

( sau khi được học có thể áp dụng
phép chia đơn thức cho đơn thức)


( )
CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC ( Trường hợp đơn thức A chia hết cho đơn thức B )


CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC ( Trường hợp các hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B )
CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP


( Phép chia có số dư bằng 0 là phép chia hết )
Đa thức bị chia = Đa thức chia. Đa thức thươngĐa thức bị chia Đa thức chia
Đa thức thương(Đa thức dư cuối cùng khác có bậc nhỏ hơn bậc của đa thức chia)
Đa thức bị chia = Đa thức chia. Đa thức thương + Dư (A= B . Q + R)
CHÚ Ý: Nếu một đa thức A phân tích được thành nhân tử B.Q thì A chia hết cho B ( hoặc Q)
II.PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
1.Định nghĩa. Tính chất cơ bản của phân thức. Rút gọn phân thức. Quy đồng mẫu số nhiều phân thức
Định nghĩa phân thức đại số: Một phân thức đại số ( hay nói gọn là phân thức ) là một biểu thức có dạng , trong đó A, B là những đa thức và B khác đa thức 0.
A được gọi là tử thức ( hay tử ), B được gọi là mẫu thức ( hay mẫu ).
Mỗi đa thức cũng được coi như một phân thức với mẫu thức bằng 1.
Hai phân thức bằng nhau: Hai phân
Gửi ý kiến