Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Bai_thi_so_2__lop_3.flv Mauchuvietbangchuhoadung.png Chuc_mung_nam_moi_20131.swf Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Chuc_2013_Quang_loan.swf Bannertet2013.swf Trian1.swf Sntrungkien.swf Luyen_chu_dep_anh_duong.swf Thiep_moi_sinh_nhat_Thanh_Nghi15.swf FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Phu_keo_mo_cau.swf Ho_Chi_Minh_dep_nhat_ten_nguoi.swf M2.swf Hoa_hong_5.swf Thang_ba.swf Ha_trang.swf DANH_NGON_VE_TAI_TRI.swf DANH_NGON_1.swf

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  tờ trình đề nghị thành lập hội đồng xét tuyển sinh

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
  Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:33' 28-04-2016
  Dung lượng: 41.0 KB
  Số lượt tải: 17
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG
  TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

  Số: /TTr- LTR
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  Đạ Tông, ngày tháng 04 năm 2016
  
  
  TỜ TRÌNH
  Về việc đề nghị thành lập Hội đồng xét Tuyển sinh
  Năm học 2016 - 2017
  Kính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tạo Đam Rông
  Căn cứ Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;
  Căn cứ công văn số 1109/SGDĐT-KTKĐ ngày 20/04/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm học 2016 - 2017;
  Căn cứ công văn số 83/PGDĐT ngày 28/04/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đam Rông về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2016 - 2017;
  Nay trường THCS Liêng Trang lập tờ trình đề nghị danh sách hội đồng xét Tuyển sinh năm học 2016 - 2017 như sau:
  STT
  Họ và tên
  Chức vụ
  Nhiệm vụ
  Ghi chú
  
  1
  Phan Văn Diễn
  Hiệu trưởng
  Chủ tịch HĐ
  
  
  2
  Dương Đức Thanh
  Phó Hiệu trưởng
  Phó CTHĐ
  
  
  3
  Phạm Thị Tuyết Trinh
  Nhân viên
  Thư Ký
  
  
  4
  Nguyễn Thị Hoài
  Nhân viên
  Ủy viên
  
  
  5
  Bùi Thị Nhàn
  Nhân viên
  Ủy viên
  
  
  Danh sách này có 05 người
  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
  PGD ( báo cáo);
  Lưu VT

   
  Gửi ý kiến