Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tờ trình xin kinh phí sửa chữa phòng học

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:14' 11-09-2015
Dung lượng: 34.5 KB
Số lượt tải: 7819
Số lượt thích: 1 người (Phạm Thanh Thảo)
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

Số: /TTr – LTR
“V/v Xin kinh phí sửa chữa phòng học”
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


Đạ tông, ngày 14 tháng 8 năm 2012Kính gửi:
UBND huyện Đam Rông.
Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đam Rông.


Căn cứ công văn số: 571/UBND ngày 06 tháng 8 năm 2012 của chủ tịch UBND huyện Đam Rông về Kinh phí mua sắm trang thiết bị cho các trường năm 2012.
Căn cứ vào nhu cầu cần thiết phục vụ cho công tác học tập của học sinh trong năm học 2012 – 2013.
Nay trường THCS Liêng Trang lập tờ trình kính đề nghị UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện xem xét, khảo sát thực tế về cơ sở vật chất tại trường THCS Liêng Trang, để giúp đỡ phân bổ kinh phí cho trường được sửa chữa thay thế cửa sổ các phòng học và dãy nhà văn phòng bao gồm:
- 01 dãy 04 phòng học: Hệ thống cửa sổ bằng gỗ đã hư hỏng, mục nát; ánh sáng không đảm bảo cho học sinh học tập. Nay xin kinh phí cho thay cửa gỗ bằng cửa khung sắt có kính.
- Dãy nhà văn phòng: hệ thống nền, la phông đã xuống cấp. Nay xin kinh phí để thay thế la phông, lát gạch nền và quét vôi ve.
Vậy nhà trường lập tờ trình đề nghị UBND huyện, phòng Tài chính – Kế hoạch huyện xem xét thực tế, để giúp đỡ nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2012 – 2013.
Nhà trường xin trân trọng cám ơn!

Nơi nhận
- Như kg: (xem xét);
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG


Avatar

Tờ trình xin kinh phí sửa chữa phòng học

 
Gửi ý kiến