Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

5 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Bai_thi_so_2__lop_3.flv Mauchuvietbangchuhoadung.png Chuc_mung_nam_moi_20131.swf Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Chuc_2013_Quang_loan.swf Bannertet2013.swf Trian1.swf Sntrungkien.swf Luyen_chu_dep_anh_duong.swf Thiep_moi_sinh_nhat_Thanh_Nghi15.swf FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Phu_keo_mo_cau.swf Ho_Chi_Minh_dep_nhat_ten_nguoi.swf M2.swf Hoa_hong_5.swf Thang_ba.swf Ha_trang.swf DANH_NGON_VE_TAI_TRI.swf DANH_NGON_1.swf

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Tờ trinh xin kính phí tổ chức tổng kết hội khuyến học năm 2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
  Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:26' 24-11-2016
  Dung lượng: 33.0 KB
  Số lượt tải: 103
  Số lượt thích: 0 người
  HỘI KH HUYỆN ĐAM RÔNG
  HỘI KHUYẾN HỌC XÃ ĐẠ TÔNG
  _____________________

  Số: 02/TTr-HKH ĐT
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  _______________________________________________________

  Đạ Tông, ngày 24 tháng 11 năm 2016
  
  
  TỜ TRÌNH
  Về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí tổng kết công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2016 và tổ chức kiện toàn Ban chấp hành Hội khuyến học xã Đạ Tông nhiệm kỳ 2016 - 2020
  __________________________________________

  Kính gửi: Chủ tịch UBND Xã Đạ Tông

  Căn cứ Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam;
  Căn cứ Quyết định số: 113/2000/QĐ-UB ngày 23/10/2000 của UBND tỉnh Lâm Đồng, về việc cho phép thành lập Hội Khuyến học các cấp thuộc tỉnh Lâm Đồng;
  Căn cứ Quyết định số: 19/QĐ-HKH ngày 07/11/2016 của Ban chấp hành hội khuyến học huyện Đam Rông về việc công nhận Ban chấp hành Hội khuyến học xã Đạ Tông nhiệm kỳ 2016 - 2020;
  Căn cứ công văn số 20/HKH ngày 10/11/2016 của Hội khuyến học huyện Đam Rông về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2016;
  BCH Hội khuyến học xã Đạ Tông đề nghị lãnh đạo UBND xã Đạ Tông hỗ trợ kinh phí, để tổ chức tổng kết công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2016 và ra mắt kiện toàn Ban chấp hành Hội khuyến học xã Đạ Tông nhiệm kỳ 2016 - 2020, cụ thể như sau:
  - Tiền nước uống: 60 đại biểu x 10.000 đồng = 600.000 đồng.
  - Tiền tài liệu: 60 đại biểu x 5.000 đồng = 300.000 đồng.
  - Hỗ trợ tiền ăn: 60 đại biểu x 50.000 đồng = 3.000.000 đồng.
  Tổng cộng: 3.900.000 đồng (Ba triệu chín trăn ngàn đồng)
  Hội Khuyến học xã Đạ Tông kính trình lãnh đạo UBND xã Đạ Tông xem xét hỗ trơ, chi kinh phí để tổ chức hội nghị được thành công tốt đẹp.
  Xin trân trọng cảm ơn!
  Nơi nhận:
  - Như kính gửi;
  - Lưu: VT.
  TM. BAN CHẤP HÀNH
  CHỦ TỊCH


  
  


   
  Gửi ý kiến