Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

1199415.jpg";i:1;i:200;i:2;i:121;}}-photo
Họ và tên Lê Minh Bằng
Giới tính Nam
Website https://leminhbang71.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hồng Quảng
Quận/huyện Huyện A Lưới
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Hoàng Hữu Cánh, Lê Minh Bằng
Đã đưa lên 555 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1181 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 563 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 17717 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này